SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRATEK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000210675
Numer REGON: 690715523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/436589/22/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP6907155232004-06-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRATEK”2004-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 7832004-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina ŚWILCZA miejscowość BRATKOWICE2004-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BRATKOWICE nr domu 824 nr lokalu 12 kod pocztowy 36-055 poczta BRATKOWICE kraj POLSKA 2020-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.07.2000 R.2004-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAREK2020-02-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-13 do dziś
21. NazwiskoMAKSYMIAK2009-02-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BOŻENA2009-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-23 do dziś
31. NazwiskoCHORZĘPA2004-06-21 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ANDRZEJ2004-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-21 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-21 do dziś
51. NazwiskoSZLĘK2004-06-21 do dziś
2. ImionaMAREK2004-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2020-02-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWOKA2020-02-13 do dziś
2. ImionaDANUTA2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKI2020-02-13 do dziś
2. ImionaADAM FRANCISZEK2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2020-02-13 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, GOSPODARCZYCH2020-02-13 do dziś
368 20 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W WYODRĘBNIONYCH ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO OSIEDLACH ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I DOMAMI PRZEJĘTYMI W ADMINISTRACJĘ2020-02-13 do dziś
470 22 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W INTERESIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2020-02-13 do dziś
593 29 Z PROWADZENIE W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I ICH ŚRODOWISKA2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2008 okres 2000 R., 2001 R., 2002 R., 2003 R., 2004 R., 2005 R., 2006 R.2008-04-29 do dziś
2data złożenia 12.11.2009 okres 2007 R., 2008 R.2009-11-17 do dziś
3data złożenia 20.12.2012 okres 2009, 2010, 20112013-04-15 do dziś
4data złożenia 23.05.2013 okres 2012 R.2013-06-12 do dziś
5data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
7data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
8data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
9data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12000 R., 2001 R., 2002 R., 2003 R., 2004 R., 2005 R., 2006 R.2008-04-29 do dziś
22007 R., 2008 R.2009-11-17 do dziś
32009, 2010, 20112013-04-15 do dziś
42012 R.2013-06-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-18 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12000 R., 2001 R., 2002 R., 2003 R., 2004 R., 2005 R., 2006 R.2008-04-29 do dziś
22007 R., 2008 R.2009-11-17 do dziś
32009, 2010, 20112013-04-15 do dziś
42012 R.2013-06-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów