„INTEC PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000210474
Numer REGON: 014844537
Numer NIP: 5252092091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[RDF/442734/22/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014844537 NIP 52520920912009-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEC PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 558472004-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LUDWIKA RYDYGIERA nr domu 15 nr lokalu U6 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN L. ZABIELSKI, T. CYGAN, E. MROCZEK W WARSZAWIE W DNIU 14.01.1999 R. REP. A-884/99.2004-06-22 do dziś
220.09.2006 ROK, REP A NR 1481/2006, GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ UL. ŚLISKA NR 3 LOK 1A ZMIANA § § 10, 12, 14, 16, 17 DODANO § 12 ZE ZNACZKIEM 12006-10-27 do dziś
316-12-2009 R., REP. A NR 1065/2009, NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: § 7, § 9, § 10, § 142009-12-30 do dziś
409.11.2017 R., REP. A NR 4034/2017, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. DUBOIS 12 LOK. 6 00-188 WARSZAWA2018-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIUK2004-06-22 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2009-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2004-06-22 do dziś
2. ImionaJAN GRZEGORZ2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2009-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - JEDNOOSOBOWO, KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2018-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROCEWICZ2018-01-31 do dziś
2. ImionaROBERT ALEKSANDER2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2009-12-30 do dziś
2. ImionaJAN GRZEGORZ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIUK2004-06-22 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-31 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-31 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-01-31 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-01-31 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-01-31 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-01-31 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-01-31 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-01-31 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2012 okres 2004 ROK2012-09-14 do dziś
2data złożenia 23.08.2012 okres 2005 ROK2012-09-14 do dziś
3data złożenia 23.08.2012 okres 2006 ROK2012-09-14 do dziś
4data złożenia 23.08.2012 okres 2007 ROK2012-09-14 do dziś
5data złożenia 23.08.2012 okres 2008 ROK2012-09-14 do dziś
6data złożenia 23.08.2012 okres 2009 ROK2012-09-14 do dziś
7data złożenia 23.08.2012 okres 2010 ROK2012-09-14 do dziś
8data złożenia 23.08.2012 okres 2011 ROK2012-09-14 do dziś
9data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
10data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
11data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
12data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
13data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
14data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
15data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
16data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
17data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
18data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2012-09-14 do dziś
22005 ROK2012-09-14 do dziś
32006 ROK2012-09-14 do dziś
42007 ROK2012-09-14 do dziś
52008 ROK2012-09-14 do dziś
62009 ROK2012-09-14 do dziś
72010 ROK2012-09-14 do dziś
82011 ROK2012-09-14 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2012-09-14 do dziś
22005 ROK2012-09-14 do dziś
32006 ROK2012-09-14 do dziś
42007 ROK2012-09-14 do dziś
52008 ROK2012-09-14 do dziś
62009 ROK2012-09-14 do dziś
72010 ROK2012-09-14 do dziś
82011 ROK2012-09-14 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów