SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRABÓWKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000210425
Numer REGON: 150194580
Numer NIP: 5761158792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400901/22/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 150194580 NIP 57611587922007-04-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRABÓWKA”2004-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze S -7162004-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina PRASZKA miejscowość STROJEC2004-06-18 do dziś
2. Adresulica GRABÓWKA nr domu 5 kod pocztowy 46-320 poczta PRASZKA 2004-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.01.1995 R.2004-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2004-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRÓBEL2004-06-18 do dziś
2. ImionaURSZULA TERESA2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAB2020-10-21 do dziś
2. ImionaJULITA WERONIKA2020-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIĘCIOŁ2020-10-21 do dziś
2. ImionaILONA MONIKA2020-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOMBEK2020-02-14 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSPYCHAŁA2015-07-01 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA DYSPOZYCJI W BANKU2015-07-01 do dziś
21. NazwiskoKAŁWAK2020-02-14 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA DYSPOZYCJI W BANKU.2020-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-27 do dziś
2data złożenia 04.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-07 do dziś
3data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
4data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-11 do dziś
5data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
6data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-28 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
8data złożenia 19.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
9data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
11data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
17data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-04-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów