„HEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000210395
Numer REGON: 014950558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2011-03-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6461/11/161]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014950558 NIP 95119215272007-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 565712004-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2008-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PLEWISKA ulica GRUNWALDZKA nr domu 544 kod pocztowy 62-064 poczta PLEWISKA kraj POLSKA 2008-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 MARCA 1999 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ JARMUŻEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. HOŻA 50/31, REPERTORIUM A NUMER 726/992004-07-08 do dziś
225 SIERPNIA 2004 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 14946/2004, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8. ZMIENIONO PARAGRAFY 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 UMOWY SPÓŁKI, WYKREŚLONO PARAGRAFY 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-09-22 do dziś
317 LUTEGO 2006 ROKU, REP. A NR 1186/2006, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2006-03-10 do dziś
418 CZERWCA 2008 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 12155/2008, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 32008-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUKSA2004-07-08 do dziś
2. ImionaHERBERT2004-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.700 ZŁOTYCH2004-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego65700,00 PLN2004-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU2004-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUKSA2004-07-08 do dziś
2. ImionaHERBERT2004-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2004-09-22 do dziś
228 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH.2004-09-22 do dziś
351 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-09-22 do dziś
451 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-09-22 do dziś
551 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2004-09-22 do dziś
651 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-09-22 do dziś
752 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-09-22 do dziś
852 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-09-22 do dziś
952 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2004-09-22 do dziś
1052 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2004-09-22 do dziś
1152 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-09-22 do dziś
1260 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-09-22 do dziś
1363 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-09-22 do dziś
1463 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2004-09-22 do dziś
1563 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-09-22 do dziś
1670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-22 do dziś
1770 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-22 do dziś
1870 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-09-22 do dziś
1971 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH2004-09-22 do dziś
2071 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-09-22 do dziś
2172 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-09-22 do dziś
2272 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2004-09-22 do dziś
2374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-09-22 do dziś
2474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-09-22 do dziś
2574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-09-22 do dziś
2674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-09-22 do dziś
2774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2004-09-22 do dziś
2874 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2004-09-22 do dziś
2974 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-09-22 do dziś
3074 40 Z REKLAMA2004-09-22 do dziś
3174 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-22 do dziś
3293 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2004-09-22 do dziś
3320 4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2004-09-22 do dziś
3421 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2004-09-22 do dziś
3525 1 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH2004-09-22 do dziś
3625 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU data złożenia 11.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU2004-07-08 do dziś
2data złożenia 01.03.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-10 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-13 do dziś
6data złożenia 14.10.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 ROKU -31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-26 do dziś
7data złożenia 23.03.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 ROKU -31 GRUDNIA 2009 ROKU2011-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU2004-07-08 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-10 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
51 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-13 do dziś
61 STYCZNIA 2008 ROKU -31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-26 do dziś
71 STYCZNIA 2009 ROKU -31 GRUDNIA 2009 ROKU2011-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU2004-07-08 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-03-10 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
51 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU2008-08-13 do dziś
61 STYCZNIA 2008 ROKU -31 GRUDNIA 2008 ROKU2009-10-26 do dziś
71 STYCZNIA 2009 ROKU -31 GRUDNIA 2009 ROKU2011-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów