IWNISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000210388
Numer REGON: 015763019
Numer NIP: 5272437475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-01-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/62377/22/549]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015763019 NIP 52724374752013-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIWNISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 83A nr lokalu 208 kod pocztowy 01-242 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2004 R., NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GROCHOWSKA 252/254 M.5, REP. A NR 3353/2004; 2.06.2004 R., NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GROCHOWSKA 252/254 M.5, REP. A NR 4106/2004, ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2004-06-22 do dziś
224 LIPCA 2013 R., REPERTORIUM NR 6675/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY SPÓŁKA CYWILNA KRZEPA I P. PIECHOCKI. ZMIANY W § 2 UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA FIRMY; ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2013-09-02 do dziś
325.08.2015R., REP. A NR 5011/2015, NOTARIUSZ WŁ.LEWANDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.WILLOWA 8/10 LOK.3, ZMIANA PARAGRAFÓW: 8,10,11,17,18,20, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2016-01-14 do dziś
410.12.2021 R., REPERTORIUM A NR 12570/2021, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK. 2, ZMIENIONO PAR. 7 PAR. 212022-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2022-07-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540 000 ZŁ2022-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESZ2022-07-06 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MARIAN2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000 ZŁ2022-07-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2005-07-21 do dziś
2450000,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2022-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2004-06-22 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBESZ2018-11-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MARIAN2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-11-26 do dziś
21. NazwiskoJAKUBIAK2023-01-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2023-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2023-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-02 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-09-02 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-02 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-09-02 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-09-02 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-02 do dziś
784 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2013-09-02 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2022-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-21 do dziś
2data złożenia 14.06.2006 okres 2005 ROK2006-08-01 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 20062007-08-09 do dziś
4data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
5data złożenia 01.12.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082010-01-15 do dziś
6data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
7data złożenia 06.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-02-15 do dziś
8data złożenia 06.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-15 do dziś
9data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
10data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
13data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-01 do dziś
201-01-2006 DO 31-12-20062007-08-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082010-01-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-02-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-02-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-21 do dziś
22005 ROK2006-08-01 do dziś
301-01-2006 DO 31-12-20062007-08-09 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082010-01-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-02-15 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-02-15 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów