SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000210177
Numer REGON: 090470690
Numer NIP: 5581003792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/6112/23/661]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 090470690 NIP 55810037922011-07-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2004-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 8352004-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość CHRZĄSTOWO2004-06-15 do dziś
2. Adreskod pocztowy 89-100 poczta NAKŁO NAD NOTECIĄ 2004-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.11.1993 R. 08.06.2004 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2004-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKSOBIECH2020-04-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JANINA2020-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-04-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-28 do dziś
21. NazwiskoBANAŚ2011-08-10 do dziś
2. ImionaANNA2011-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-10 do dziś
31. NazwiskoMICHALAK2004-06-15 do dziś
2. ImionaMAREK2004-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-15 do dziś
41. NazwiskoGOMUŁA2004-06-15 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2004-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2004-06-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-15 do dziś
51. NazwiskoKAŹMIERCZAK2004-06-15 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2004-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKAWKA2023-06-27 do dziś
2. ImionaCYRYLA2023-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCKA2023-06-27 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2023-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2020-04-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘK2020-04-17 do dziś
2. ImionaZOFIA2020-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYPKA2021-04-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-06-15 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-15 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-15 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
7data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
9data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
14data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
20data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
801.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów