SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000210023
Numer REGON: 490470252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4269/23/32]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP4904702522004-06-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL2004-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W NOWYM SĄCZU nr w rejestrze VII -4212004-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2004-06-14 do dziś
2. Adresulica CHOPINA nr domu 5 kod pocztowy 38-320 poczta GORLICE 2004-06-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARIAMPOL.GORLICE@OP.PL2022-08-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMARIAMPOL.PL2022-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.02.1994 R. -UCHWALENIE STATUTU 22.12.2003 R. -DOKONANO ZMIANY STATUTU POLEGAJĄCEJ NA PRZYJĘCIU NOWEGO STATUTU2004-06-14 do dziś
2ZMIANA STATUTU -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 09.05.2006 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 3, § 4, § 5, § 5B, § 5C, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11J, § 18, § 19, § 24, § 28, § 30, § 32, § 33, § 55, § 57, § 61, § 65, § 75, § 77, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84A, § 85, § 87, § 89, § 90, § 92, § 96, § 97, § 101, § 104, § 106, § 107, § 1142006-06-26 do dziś
307.11.2007 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW PRZYJĘTO NOWY STATUT2008-01-18 do dziś
48 CZERWCA 2009 R. ORAZ Z DNIA 9 CZERWCA 2009 R. -ZMIENIONO-§ 3 UST. 2; § 104 UST. DODANO § 97 UST. 3; 4; 5; 6; 7; 8 -SKREŚLA SIĘ § 87; § 90; W § 91 SKREŚLA SIĘ UST. 52009-08-26 do dziś
5UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21 CZERWCA 2010 R. ORAZ Z DNIA 22 CZERWCA 2010 R. NUMERY ZMIENIONYYCH PARAGRAFÓW: § 50; § 57; § 61; § 77 UST. 2. NUMERY DODANYCH USTĘPÓW -W § 3 DODANO UST. 7.2010-07-30 do dziś
609 I 10 CZERWCA 2015 R. - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW - PAR.4 UST.4 LIT.E), PAR.6 PKT.5, PAR.6 PKT.13, PAR.42, PAR.74, PAR.75 UST.1, PAR.75 UST.2, PAR.77 UST.3, PAR.85 UST.5, PAR.85 UST.6, PAR.85 UST.7, PAR.86 UST.2, PAR.88 UST.1, PAR.91 UST.5, PAR.97 UST.6, PAR.97 UST.8, PAR.101 UST.1, PAR.101 UST.1 PKT.12, PAR.107 UST.2 PKT.2, PAR.111 UST.1, PAR.114 UST.2 PKT.2, PAR.114 UST.5, PAR.115 UST.1, NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW I INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH - PAR.4 UST.4 LIT.G), PAR.67, PAR.68, PAR.69, PAR.70, PAR.71, PAR.72, NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW I INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH - PAR.88 PKT.162015-07-03 do dziś
7DATA ZMIANY STATUTU- 08.I 09 CZERWCA 2016 R.-UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA- NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW - § 90 UST.1, UST.4, UST.5, UST.6, § 91 UST.5, § 102 UST.2, NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW - § 87, § 101 UST.1 PKT.22, NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW - § 97 UST.92016-06-30 do dziś
8DATA ZMIANY STATUTU - 17.05.2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEGO2018-06-07 do dziś
922.06.2022 R. - ZMIANA § 63 UST. 4; § 80 UST. 1 ORAZ § 90; - DODANIE UST. 5 § W 86; - UCHYLENIE § 412022-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). (§ 109 UST. 1 STATUTU)2004-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWAZ2020-11-09 do dziś
2. ImionaJANINA BARBARA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-09 do dziś
21. NazwiskoBARAN2015-07-03 do dziś
2. ImionaJAN2015-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-03 do dziś
31. NazwiskoKUKLA2007-01-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2007-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-25 do dziś
41. NazwiskoDUDEK2006-04-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MARIAN2006-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-12 do dziś
51. NazwiskoPIECUCH2005-10-20 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ EDWARD2005-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU - CZASOWO DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ2005-10-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-20 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-02-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-25 do dziś
71. NazwiskoZAGÓRSKI2004-06-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JÓZEF2004-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRACH2022-08-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLA2022-08-17 do dziś
2. ImionaROBERT2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGOLA2021-08-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2021-08-17 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRACH2018-06-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISOWICZ2018-06-07 do dziś
2. ImionaMARIA2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoJURUŚ2020-11-09 do dziś
2. ImionaSYLWIA KATARZYNA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KIEROWANYCH DO SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UMÓW. PEŁNOMOCNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2020-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-26 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-26 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-08-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 31.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-02-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 R data złożenia 06.10.20052005-10-20 do dziś
3data złożenia 21.07.2006 okres 20052006-08-18 do dziś
4data złożenia 08.08.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
5data złożenia 18.07.2008 okres 20072008-09-23 do dziś
6data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
9data złożenia 18.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-27 do dziś
10data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
11data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
12data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
15data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
16data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
17data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
18data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 R2005-10-20 do dziś
220052006-08-18 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
420072008-09-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
82011 ROK2012-07-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004 R2005-10-20 do dziś
220052006-08-18 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-22 do dziś
420072008-09-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
82011 ROK2012-07-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów