ARTELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000209736
Numer REGON: 350680280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357686/21/669]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350680280 NIP 67610064102008-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 53052004-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-06-08 do dziś
2. Adresulica ŚW. TOMASZA nr domu 29 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-027 poczta KRAKÓW 2004-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 MARCA 1994 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ URBANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 4791/94 2. 19.12.2003 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ URBANIK, ANDRZEJ CIBA KRAKÓW REP. A NR 8559/2003 ZMIANA UST. VI, VII, IX.2004-06-08 do dziś
214.03.2006 R. REP. A I NR 419/2006 NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KREMEROWSKA 6 ZMIANIE ULEGA ZDANIE 1 USTĘPU VII UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 19.12.2003 R. REP. A NR 8559/20032006-05-31 do dziś
301.04.2008 R., ASESOR NOTARIALNY TADEUSZ CELEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 3928/2008 -ZMIENIONO UST VI, UST XIX UMOWY SPÓŁKI2008-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLURKA2004-06-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2004-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2006-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport111000,00 PLN2004-06-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB DWÓCH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO -ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZEA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE2008-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLURKA2004-06-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2004-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-19 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-05-19 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2008-05-19 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-05-19 do dziś
542 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-05-19 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-05-19 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-05-19 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-05-19 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-05-19 do dziś
1045 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-19 do dziś
1145 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-19 do dziś
1245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-19 do dziś
1345 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-05-19 do dziś
1452 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-05-19 do dziś
1547 30 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-05-19 do dziś
1646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-05-19 do dziś
1746 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2008-05-19 do dziś
1846 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-05-19 do dziś
1946 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-05-19 do dziś
2046 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2008-05-19 do dziś
2146 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-05-19 do dziś
2246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2008-05-19 do dziś
2346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-05-19 do dziś
2411 11 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2008-05-19 do dziś
2511 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2008-05-19 do dziś
2647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-19 do dziś
2747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-19 do dziś
2847 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-05-19 do dziś
2947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-19 do dziś
3047 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-19 do dziś
3147 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-19 do dziś
3247 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-05-19 do dziś
3347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-05-19 do dziś
3447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-05-19 do dziś
3595 23 NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2008-05-19 do dziś
3695 21 NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2008-05-19 do dziś
3795 22 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2008-05-19 do dziś
3895 25 NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2008-05-19 do dziś
3913 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2008-05-19 do dziś
4095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2008-05-19 do dziś
4195 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-05-19 do dziś
4296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-19 do dziś
4355 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-05-19 do dziś
4455 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-05-19 do dziś
4555 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2008-05-19 do dziś
4655 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-05-19 do dziś
4756 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-05-19 do dziś
4856 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-05-19 do dziś
4956 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-05-19 do dziś
5052 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-05-19 do dziś
5152 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-05-19 do dziś
5285 32 A TECHNIKA2008-05-19 do dziś
5385 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2008-05-19 do dziś
5479 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-05-19 do dziś
5579 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-05-19 do dziś
5674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-19 do dziś
5741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-05-19 do dziś
5868 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-19 do dziś
5968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-05-19 do dziś
6068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-05-19 do dziś
6181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-05-19 do dziś
6277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-05-19 do dziś
6377 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-05-19 do dziś
6477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-05-19 do dziś
6577 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-05-19 do dziś
6673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-19 do dziś
6702 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2008-05-19 do dziś
6870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-05-19 do dziś
6970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-05-19 do dziś
7085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-05-19 do dziś
7164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-05-19 do dziś
7270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-05-19 do dziś
7371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-05-19 do dziś
7471 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-05-19 do dziś
7574 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-05-19 do dziś
7673 1 REKLAMA2008-05-19 do dziś
7773 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-05-19 do dziś
7878 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-05-19 do dziś
7978 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-05-19 do dziś
8078 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 19.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042006-01-23 do dziś
2data złożenia 09.05.2006 okres 20052006-05-31 do dziś
3data złożenia 05.06.2007 okres 2006 R.2007-06-15 do dziś
4data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
5data złożenia 25.06.2009 okres 20082009-07-21 do dziś
6data złożenia 21.07.2010 okres 20092010-08-02 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
8data złożenia 18.10.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-09-02 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-20 do dziś
14data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-31 do dziś
22006 R.2007-06-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
420082009-07-21 do dziś
520092010-08-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
820122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-05-31 do dziś
22006 R.2007-06-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
420082009-07-21 do dziś
520092010-08-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
820122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów