SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KALINA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000209505
Numer REGON: 810215245
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2015-10-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12347/15/559]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP8102152452004-06-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KALINA” W LIKWIDACJI2011-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 23902004-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina RESKO miejscowość STAROGARD2004-06-09 do dziś
2. Adreskod pocztowy 72-315 poczta RESKO 2004-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.10.1992 R.2004-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2006-10-10 do dziś
2. ImionaIRENA2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUL2006-10-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2006-10-10 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2006-10-10 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2006-10-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2006-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-19 do dziś
2data złożenia 03.08.2006 okres ZA 2005 ROK2006-09-07 do dziś
3data złożenia 19.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-29 do dziś
4data złożenia 02.09.2008 okres 2007 ROK2008-09-08 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-31 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-07 do dziś
22006 ROK2007-08-29 do dziś
32007 ROK2008-09-08 do dziś
42008 ROK2009-07-31 do dziś
52009 ROK2010-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-19 do dziś
22005 ROK2006-09-07 do dziś
32006 ROK2007-08-29 do dziś
42007 ROK2008-09-08 do dziś
52008 ROK2009-07-31 do dziś
62009 ROK2010-08-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 5/2010 Z 29.06.2010 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2010 Z 10.08.2010 R.2011-04-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2011-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2015-02-27 do dziś
2. ImionaMARCIN JULIUSZ2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów