SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZACHĘTA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000209370
Numer REGON: 001081868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-12-30
Sygnatura akt[RDF/464009/22/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001081868 NIP 85200018202008-11-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZACHĘTA”2004-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 21222004-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-06-04 do dziś
2. Adresulica FIELDORFA nr domu 16A kod pocztowy 71-075 poczta SZCZECIN 2004-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.12.1983 R.2004-09-01 do dziś
227 LISTOPADA 2004 ROK 1) ZMIANA §12 UST. 1 STATUTU, 2) ZMIANA §26 STATUTU, WYKREŚLONO UST. 2, 3, 4 I 5, WPISANO UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7; 3) ZMIANA § 71, WYKREŚLONO UST. 2, ZMIANA NUMERACJI NA UST. 2, 3, 4, 5; 4) ZMIANA §76 USUNIĘTO CZEŚĆ UST. 1; 5) ZMIANA §85 USUNIĘTO UST. 2; 6) ZMIANA §156 STATUTU. UST. 3.2005-06-24 do dziś
324 CZERWCA 2006 R. ZMIANY STATUTU -§ 9 UST. 2; § 15 UST. 2, 3; § 19 UST. 1; § 21 UST. 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 24 UST. 2, 3; § 25 UST. 3; § 29 UST. 1, 3, 5; § 43 UST. 1; § 48 UST. 4; § 66 UST. 1; § 67 UST. 1; § 78; § 104 UST. 1; § 105; § 109 UST. 1; § 112 UST. 1; § 125; § 127; § 129; § 130; § 131; § 132; § 133; § 135; § 141; § 144; § 145 UST. 2; § 150 UST. 2, 3; § 151; § 153 UST. 5, 6; § 154; § 156;2006-10-10 do dziś
424.11.2007 R. -UCHWAŁĄ NR 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZACHĘTA” ZMIANA: § 10 UST. 1 PKT 4; § 14 UST. 2; § 15 UST. 1 PKT 3, 7, 9; § 15 UST. 4, § 16 PKT 5; § 25 UST. 2-3, 6; § 26 UST. 1-2; § 27 UST. 5-7; § 28 UST. 1, 3; § 29 UST. 1-3; § 30 UST. 1-2; § 32; § 34 UST. 2; § 38 UST. 1; § 40; § 43 UST. 1 PKT 23; § 43 UST. 3; § 48 UST. 1; § 50 UST. 1 PKT 13; § 50 UST. 2; § 52 UST. 2; § 62 PKT 1; § 63 UST. 2; § 65; § 68 UST. 1-2; § 69, § 70 UST. 6; § 79 UST. 2; § 84 UST. 2; § 86 PKT 3; § 92 UST. 2; § 93; § 103; § 106; § 109 UST. 1; § 111; § 115 UST. 1-4; § 116 UST. 1-3; § 118 UST. 1; § 119; § 120; § 122 UST. 1; § 124 UST. 2; § 129 UST. 1 PKT 3; § 133; § 135; § 138; § 141 PKT 1; § 145 UST. 1; § 146; § 150 UST. 2; § 151; § 153 UST. 1-2, 5; § 156 UST. 4; § 163; § 165; USUNIĘCIE: § 4 UST. 2 PKT 2; § 10 UST. 1 PKT 7 LIT. B; § 10 UST. 2 PKT 1 TIRET PIERWSZY; § 15 UST. 1 PKT 11-12; § 15 UST. 1 PKT 17 LIT. A; § 15 UST. 2-3; § 16 PKT 4; § 25 UST. 1 PKT 4; § 25 UST. 4; § 26 UST. 3-7; § 27 UST. 3 PKT 3; § 28 UST. 2; § 33 PKT 11; § 35; § 43 UST. 1 PKT 10, 29; § 48 UST. 3-4; § 50 UST. 1 PKT 4, 6; § 56; § 59; § 60 PKT 2-3; § 70 UST. 1-5; § 71 UST. 4; § 72; § 74; § 76 UST. 2; § 83; § 92 UST. 1; § 109 UST. 2-3; § 112, § 113; § 121; § 122 UST. 2; § 123; § 124; UST. 1; § 125; § 128; § 129 UST. 1 PKT 2; § 129 UST. 1 PKT 5; § 129 UST. 2; § 130; § 132; § 141 PKT 2-3; § 144; § 145 UST. 2 DODANIE: § 9 UST. 4; § 17 PKT 5; § 27 UST. 8-10; § 29 UST. 3 (Z INDEKSEM GÓRNYM); § 38 UST. 3-4; § 41 PKT 5; § 50 UST. 1 PKT 17; § 64 UST. 5; § 153 UST. 2 (Z INDEKSEM GÓRNYM); § 166.2008-01-16 do dziś
523 CZERWCA 2018 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2018-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTAS2005-06-24 do dziś
2. ImionaZENON2005-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-24 do dziś
21. NazwiskoPYRZYŃSKI2005-06-24 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ZBIGNIEW2005-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-06-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2018-11-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁUBOK2014-01-09 do dziś
2. ImionaLILIANA2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2014-11-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2014-11-25 do dziś
2. ImionaEWA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoDOŁGOPOŁAJA2014-01-09 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE I W SPOSÓB OKREŚLONY W §50 I §52 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2014-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-10 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-10 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-09-10 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-09-10 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2006 okres ROK 20042006-10-10 do dziś
2data złożenia 29.09.2006 okres ROK 20052006-10-10 do dziś
3data złożenia 21.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-11 do dziś
4data złożenia 20.10.2008 okres 2007 ROK2008-11-13 do dziś
5data złożenia 13.10.2009 okres 2008 R.2009-10-27 do dziś
6data złożenia 13.07.2010 okres 2009 R.2010-07-23 do dziś
7data złożenia 05.10.2011 okres 2010 ROK2011-10-11 do dziś
8data złożenia 20.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-25 do dziś
9data złożenia 15.10.2013 okres 2012 ROK2013-10-21 do dziś
10data złożenia 08.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
13data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
14data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
15data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-20 do dziś
17data złożenia 26.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-26 do dziś
18data złożenia 30.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20042006-10-10 do dziś
2ROK 20052006-10-10 do dziś
32006 ROK2007-09-11 do dziś
42007 ROK2008-11-13 do dziś
52008 R.2009-10-27 do dziś
62009 R.2010-07-23 do dziś
72010 ROK2011-10-11 do dziś
82011 ROK2012-06-25 do dziś
92012 ROK2013-10-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20042006-10-10 do dziś
2ROK 20052006-10-10 do dziś
32006 ROK2007-09-11 do dziś
42007 ROK2008-11-13 do dziś
52008 R.2009-10-27 do dziś
62009 R.2010-07-23 do dziś
72010 ROK2011-10-11 do dziś
82011 ROK2012-06-25 do dziś
92012 ROK2013-10-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-20 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów