ASTRUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000209317
Numer REGON: 152159760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-02-27
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/2817/18/103]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP1521597602004-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu 203 nr lokalu 14 kod pocztowy 50-303 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26 MARCA 2004 R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 2307/2004 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 8 KWIETNIA 2004 R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 2712/2004, ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 34 DO 452004-07-01 do dziś
212.05.2010T. REP. A NR 4187/2010 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. OŁAWSKA 9, NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, ZMIENIONO PAR. 2.1., PAR. 2.2, PAR. 3, PAR. 7.2010-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDYMA2004-07-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000 ZŁ2004-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego185000,00 PLN2004-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1180000,00 PLN2004-07-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDYMA2004-07-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-05-25 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-05-25 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-25 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-25 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
747 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
847 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1047 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1847 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-25 do dziś
3047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-25 do dziś
3156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-25 do dziś
3256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-25 do dziś
3356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-05-25 do dziś
3456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-05-25 do dziś
3556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-05-25 do dziś
3664 91 Z LEASING FINANSOWY2010-05-25 do dziś
3764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-05-25 do dziś
3864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-25 do dziś
3966 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2010-05-25 do dziś
4066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2010-05-25 do dziś
4166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2010-05-25 do dziś
4241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-25 do dziś
4342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-05-25 do dziś
4468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-25 do dziś
4568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-25 do dziś
4668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-05-25 do dziś
4768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-05-25 do dziś
4881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-05-25 do dziś
4977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-25 do dziś
5077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
5177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-25 do dziś
5277 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2010-05-25 do dziś
5377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-05-25 do dziś
5477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-05-25 do dziś
5577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-05-25 do dziś
5662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-05-25 do dziś
5758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-05-25 do dziś
5862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-25 do dziś
5962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-05-25 do dziś
6063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-05-25 do dziś
6162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-05-25 do dziś
6263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-05-25 do dziś
6370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-25 do dziś
6469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-05-25 do dziś
6571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-05-25 do dziś
6673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-05-25 do dziś
6773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-05-25 do dziś
6874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-25 do dziś
6973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-05-25 do dziś
7078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-25 do dziś
7178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-05-25 do dziś
7278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-25 do dziś
7381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-05-25 do dziś
7482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-05-25 do dziś
7582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-05-25 do dziś
7682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-05-25 do dziś
7771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-05-25 do dziś
7877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-05-25 do dziś
7984 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2010-05-25 do dziś
8038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-05-25 do dziś
8138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-05-25 do dziś
8238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-05-25 do dziś
8338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-05-25 do dziś
8481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-05-25 do dziś
8594 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2010-05-25 do dziś
8624 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2010-05-25 do dziś
8725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-05-25 do dziś
8833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-05-25 do dziś
8925 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-05-25 do dziś
9033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-05-25 do dziś
9125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-05-25 do dziś
9225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-05-25 do dziś
9325 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2010-05-25 do dziś
9425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-25 do dziś
9528 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2010-05-25 do dziś
9628 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2010-05-25 do dziś
9728 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-25 do dziś
9833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-05-25 do dziś
9933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-05-25 do dziś
10027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-05-25 do dziś
10128 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2010-05-25 do dziś
10227 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2010-05-25 do dziś
10333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-05-25 do dziś
10426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-05-25 do dziś
10527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-05-25 do dziś
10627 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2010-05-25 do dziś
10727 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-05-25 do dziś
10826 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-05-25 do dziś
10930 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2010-05-25 do dziś
11026 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2010-05-25 do dziś
11195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-05-25 do dziś
11243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-05-25 do dziś
11343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-05-25 do dziś
11441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-25 do dziś
11542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-05-25 do dziś
11642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-05-25 do dziś
11742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-25 do dziś
11842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-05-25 do dziś
11943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-05-25 do dziś
12042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-05-25 do dziś
12143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-25 do dziś
12243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-05-25 do dziś
12343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-05-25 do dziś
12443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-05-25 do dziś
12543 31 Z TYNKOWANIE2010-05-25 do dziś
12643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-05-25 do dziś
12743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-05-25 do dziś
12843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-05-25 do dziś
12943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-05-25 do dziś
13045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-25 do dziś
13145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
13245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
13345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
13445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-25 do dziś
13545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-05-25 do dziś
13647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-05-25 do dziś
13746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-05-25 do dziś
13846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-05-25 do dziś
13946 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-05-25 do dziś
14010 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-05-25 do dziś
14146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-05-25 do dziś
14246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-05-25 do dziś
14346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-05-25 do dziś
14411 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2010-05-25 do dziś
14511 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2010-05-25 do dziś
14646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-05-25 do dziś
14746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-05-25 do dziś
14846 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-25 do dziś
14946 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-05-25 do dziś
15046 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-05-25 do dziś
15146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-05-25 do dziś
15246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-25 do dziś
15346 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-05-25 do dziś
15446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-05-25 do dziś
15546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-25 do dziś
15646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-05-25 do dziś
15746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-05-25 do dziś
15846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-05-25 do dziś
15946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-05-25 do dziś
16046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-05-25 do dziś
16146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-05-25 do dziś
16246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-05-25 do dziś
16346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-05-25 do dziś
16446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-05-25 do dziś
16546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 26.03.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 26.03.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 26.03.2004 -31.12.20042005-11-02 do dziś
2data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-03-31 do dziś
3data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-03-31 do dziś
4data złożenia 21.01.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-04 do dziś
5data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
6data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-02-27 do dziś
7data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-02-27 do dziś
8data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-27 do dziś
9data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-27 do dziś
10data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-27 do dziś
11data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
12data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
13data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
14data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052008-03-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-03-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-02-27 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-02-27 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-27 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052008-03-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-03-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-02-27 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-02-27 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-27 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-02-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów