SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000209120
Numer REGON: 000493296
Numer NIP: 5960004465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11152/22/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004932962004-06-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA2004-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 6032004-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość MIĘDZYRZECZ2004-06-03 do dziś
2. Adresulica OS. CENTRUM nr domu 2 kod pocztowy 66-300 poczta MIĘDZYRZECZ 2004-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.07.1965 R. 25.03.2004 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2004-06-03 do dziś
208.06.2006 R. -ZMIANA TREŚCI: § 9 UST. 2; § 15 UST. 1 PKT 3, PKT 8, PKT 9, PKT 11; § 19 UST. 1; § 22; § 23; § 29 UST. 1, UST. 3; § 32 UST. 4; § 38 UST. 2, UST. 3; § 42 UST. 1 PKT 4; § 48 UST. 2; § 54 UST. 1, UST. 8, UST. 9; § 56 UST. 4; § 66 UST. 1; § 67 UST. 1; § 71 UST. 5; § 73 UST. 2; § 74 UST. 2; § 76; § 78; § 79 UST. 2; § 80; § 81; § 82; § 112; § 117 UST. 2; § 120; § 121; § 124 UST. 2, UST. 3; § 125 UST. 1, UST. 2; § 126 UST. 1, UST. 2; § 127; § 128 UST. 2; § 129 UST. 3; § 130; § 133 UST. 1; § 139; § 140; § 141 UST. 1; § 143; § 144 UST. 2; § 145; § 154 UST. 4; § 157 UST. 2, UST. 3; § 168 UST. 1; § 193 UST. 2; USUNIĘTO: § 19 UST. 4; § 20 UST. 1 PKT 7; § 71 UST. 2; § 72 UST. 1 PKT 1; § 85 UST. 2; DODANO: § 15 UST. 1 PKT 23, UST. 4. UST. 5, UST. 6, UST. 7; § 21 UST. 3; § 26 UST. 3; § 30 UST. 3 PKT 4; § 38 UST. 6; § 79 UST. 3; § 133 UST. 3; § 154 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1.2006-09-27 do dziś
329.11.2007; ZMIENIONO: § § 2, 4, 7, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 26-42, 45, 46, 48, 50, 54, 60, 62, 63, 66-70, 79, 86-88, 90, 93, 96-98, 104-106, 110, 113-117, 119, 121-124, 126-128, 133, 134, 137, 139, 140, 144-146, 148, 152-157, 159, 162-166, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 181-188, 190, 191, 195, 196, 198, 199; ZMIENIONO OZNACZENIE: § § 60-71 NA ODPOWIEDNIO § § 56-67; § 75 NA § 68; § § 77-82 NA ODPOWIEDNIO § § 69-74; § § 84-128 NA ODPOWIEDNIO § § 75-119; § 133 NA § 120, § 134 NA § 121; § § 137 -199 NA ODPOWIEDNIO § § 122-184; USUNIĘTO: § § 56-59, § § 72-74, § 76, § 83, § § 129-132, § 135, § 136; 23.06.2008 R.; ZMIENIONO: § § 23, 30, 32, 42, 117, 151, 168, 171, 172, 175, 1802008-09-02 do dziś
429.06.2010 R. ZMIANA: § 11 UST. 1, § 14 UST. 1, § 14 UST. 5, § 15 UST. 1 PKT 6, § 15 UST. 3, § 25 UST. 3, § 29 UST. 6, § 32 UST. 10, § 40 UST. 4, § 40 UST. 5, § 42 UST. 1 PKT 3, § 50 UST. 1, § 50 UST. 1 PKT 21, § 54 UST. 6, § 61, § 71 UST. 3, § 120 UST. 2, § 124 UST. 3 DODANO: § 1 UST. 4, § 42 UST. 1 PKT 2 D UCHYLONO: § 15 UST. 2, § 42 UST. 1 PKT 21, § 135 UST. 1 PKT 52010-07-14 do dziś
523.06.2014 R. - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - ZMIENIA SIĘ: § 4, § 5, § 6, § 7, § 8; PO § 8 STATUTU SPÓŁDZIELNI DODAJE SIĘ § 8 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIA SIĘ: § 14 UST. 1, § 17, § 23, § 37 UST. 2, § 44 UST. 3, § 70, § 142 UST. 2; UCHYLA SIĘ: § 158 UST. PKT. 1); ZMIENIA SIĘ: § 158 UST. 1 PKT. 2), § 166 UST. 2.2014-07-21 do dziś
621.06.2016 R. - ZMIANA: §40 PKT 1.2016-08-22 do dziś
727.06.2017R., UCHWAŁA NR 10/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O DODANIU §45A DO STATUTU.2017-09-28 do dziś
85.06.2018 R. - ZMIANA: §1, §2, §8 ZE ZN.1, §9, §10, §11, §12, §13, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §29, §33, §38, §42, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §77, §78, §79, §80, §82, §91, §92, §93, §94, §95, §97, §99, §100, §101, §107, §110, §125, §140.2018-08-08 do dziś
911.06.2019R. ZMIENIONO: PAR.97 PKT 2, DODANO: PAR.97 PKT 32019-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRAPSZO2020-02-19 do dziś
2. ImionaANNA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-19 do dziś
21. NazwiskoZIEMECKI2004-06-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW RYSZARD2004-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-03 do dziś
31. NazwiskoZIENTAL2004-06-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-06-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-03 do dziś
41. NazwiskoGOŁĄB2004-06-03 do dziś
2. ImionaTERESA LUCYNA2004-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAŚNICKI2022-11-14 do dziś
2. ImionaANTONI2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-09-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2017-09-28 do dziś
2. ImionaCZESŁAW ZBIGNIEW2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2017-09-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOS2017-09-28 do dziś
2. ImionaCECYLIA2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREŹNICKA2017-09-28 do dziś
2. ImionaHELENA2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZANICZ2014-07-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-09-02 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-09-02 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2008-09-02 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW I OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI2015-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI2015-07-10 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-10 do dziś
368 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-10 do dziś
468 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-10 do dziś
593 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 03.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-13 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-06 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-02 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-13 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-06 do dziś
801.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
601.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-13 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
901.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-06 do dziś
1001.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów