SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JÓZEFOWIANKA” W JÓZEFOWIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000209089
Numer REGON: 010801620
Numer NIP: 5341078460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301906/21/78]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010801620 NIP 53410784602009-04-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JÓZEFOWIANKA” W JÓZEFOWIE2004-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 30612004-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość JÓZEFÓW2004-06-01 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 30 kod pocztowy 05-860 poczta PŁOCHOCIN 2004-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.09.1991 R. UCHWAŁA Z DNIA 17.03.2004 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU UCHWAŁA Z DNIA 22.05.2004 R. ZMIANA PAR. 10, 13, 14, 24, 46, 57, SKREŚLONO PAR. 63 STATUTU2004-06-01 do dziś
2DATA 30-09-2013; § 3 UST.1; § 4 UST. 1, UST. 2 LIT. B, LIT. E; § 5; § 10; § 14; § 16; § 19; §20; §22; § 24; § 25; § 26; § 27; § 28; § 30; § 32-1; § 33; § 34; ROZDZIAŁ V1 ORAZ § 36-1 DO § 36-10; § 37; § 38; § 44; § 48; § 49; § 49-1; § 50; § 75; § 80;2014-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIE REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAŁEK2014-11-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR RYSZARD2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-25 do dziś
21. NazwiskoJĘDRASIK2014-11-25 do dziś
2. ImionaJERZY2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-25 do dziś
31. NazwiskoKUCHARSKA2013-03-28 do dziś
2. ImionaHANNA2013-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-28 do dziś
41. NazwiskoSMOLNIK2004-06-01 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ ADAM2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-01 do dziś
51. NazwiskoŚLUSARCZYK2004-06-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?W-CE PREZES ZARZĄDU2004-06-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-01 do dziś
61. NazwiskoCUPRZYŃSKA2004-06-01 do dziś
2. ImionaMICHALINA2004-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2017-03-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA EWA2017-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKAWSKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA CZESŁAWA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRZYŃSKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaMICHALINA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU BUDOWANIE GARAŻY I ODDAWANIE ICH CZŁONKOM W UŻYTKOWANIE BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW LUB INNE DOMY W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NICH LOKALI MIESZKALNYCH2004-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20012012-03-02 do dziś
2data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20022012-03-02 do dziś
3data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20032012-03-02 do dziś
4data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20042012-03-02 do dziś
5data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20052012-03-02 do dziś
6data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20062012-03-02 do dziś
7data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20072012-03-02 do dziś
8data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20082012-03-02 do dziś
9data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20092012-03-02 do dziś
10data złożenia 31.01.2012 okres ROK 20102012-03-02 do dziś
11data złożenia 30.03.2012 okres 2011 R.2012-05-18 do dziś
12data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-28 do dziś
13data złożenia 29.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
14data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
15data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
16data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-05-18 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-03-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-03-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów