„A.M. ENTERPRISE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000208999
Numer REGON: 470974873
Numer NIP: 7251019153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503741/23/363]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 470974873 NIP 72510191532009-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M. ENTERPRISE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze 53532004-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 85/87 nr lokalu 8 kod pocztowy 90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-24.01.1995 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH, REP. A NR 472/95-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI -31.12.2003 R., NOTARIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, REP. A NR 6066/2003-ZMIANA PAR. 6 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI -21.05.2004 R., NOTARIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, REP. A NR 2510/2004-ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-07-23 do dziś
215.12.2008 R, NOTARIUSZ BARBARA ZDUŃCZYK-MATCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, REPERTORIUM A NR 3702/2008 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI;2009-01-16 do dziś
317.05.2010 R. REPERTORIUM A NR 1121/10 NOTARIUSZ BARBARA ZDUŃCZYK-MATCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZEZINACHZMIENIONO § 62010-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2004-07-23 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.040 ZŁ2004-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50040,00 PLN2004-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18000,00 PLN2004-07-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2004-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2004-07-23 do dziś
2. ImionaMAREK PAWEŁ2004-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-01-16 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-01-16 do dziś
301 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2009-01-16 do dziś
403 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2009-01-16 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-01-16 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-01-16 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-16 do dziś
891 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2009-01-16 do dziś
901 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-06-16 do dziś
1096 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 18.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
2data złożenia 17.10.2006 okres 01.01.2005 R -31.12.2005 R2006-10-31 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-11-21 do dziś
4data złożenia 28.01.2009 okres 2006 ROK2009-03-10 do dziś
5data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
6data złożenia 20.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-08 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-20 do dziś
8data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
9data złożenia 29.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
10data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
12data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
18data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
19data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R -31.12.2005 R2006-10-31 do dziś
22007 R.2008-11-21 do dziś
32006 ROK2009-03-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
52009 ROK2010-09-08 do dziś
62010 ROK2011-09-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
22007 R.2008-11-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
42009 ROK2010-09-08 do dziś
52010 ROK2011-09-20 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-09-07 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12ZA 2006 ROK2009-04-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów