BUSINESS TRADERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000208832
Numer REGON: 532442602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2021-03-26
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/2624/21/999]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP5324426022005-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TRADERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina ŚWIERCZÓW miejscowość ŚWIERCZÓW2016-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERCZÓW ulica UL. BRZESKA nr domu 23 kod pocztowy 46-112 poczta ŚWIERCZÓW kraj POLSKA 2016-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUSINESS TRADERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2020-11-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2020-11-20 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. KASZUBSKA nr domu 9 kod pocztowy 45-323 poczta OPOLE kraj POLSKA 2020-11-20 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2004 R., KN E. ŚWIĘTEK W OPOLU, REP. A NR 2564/2004 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2004 R., KN E. ŚWIĘTEK W OPOLU, REP. A NR 3432/2004 -ZMIENIONO PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2004-05-31 do dziś
202.09.2005 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 6656/2005 ZMIANA PAR. 3, PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI 15.09.2005 R. NOTARIUSZ EWA ŚWIĘTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 4997/2005 -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2005-09-16 do dziś
325.10.2011 R. -REP. A NR 8792/2011, NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2011-11-30 do dziś
404.06.2012 R. - REP. A NR 4616/2012, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU - ZMIANA § 6 31.07.2012 R. - REP. A NR 6703/2012, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU - ZMIANA § 62012-08-23 do dziś
502.11.2015 R., REP. A NR 10580/2015, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI W § 6 DODANO /PO PKT 140/ PKT 141)-154) 04.11.2015 R., REP. A NR 11000/2015, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU ZMIENIONO: § 12 UMOWY SPÓŁKI2016-01-15 do dziś
66.12.2019R. NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 9131/2019 - ZMIANA § 62020-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYCHOTA2013-08-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2013-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIK2017-08-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2017-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego900000,00 ZŁ2013-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ.2004-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIK2017-09-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYCHOTA2013-12-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGROBELNA2013-12-02 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-02 do dziś
21. NazwiskoIDASIAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-08-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-08-23 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-08-23 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-08-23 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-08-23 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-08-23 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-23 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-23 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-01-29 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 27.04.2004-31.12.2004 data złożenia 31.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 27.04.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 27.04.2004-31.12.20042005-09-08 do dziś
2data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
5data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
6data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
7data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
8data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-16 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
10data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
13data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów