„M.S. GRANULAT-FOLIA” EXPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000208673
Numer REGON: 931905341
Numer NIP: 9111671794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-01
Sygnatura akt[RDF/517153/23/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9319053412004-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„M.S. GRANULAT-FOLIA” EXPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 80952004-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2004-05-28 do dziś
2. Adresulica CIEPŁA nr domu 1 nr lokalu A kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA 2005-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.1998 R., KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY UL. MICKIEWICZA 5, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, REPERTORIUM A NR 3787/98.2004-05-28 do dziś
201.07.2005 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5, REPERTORIUM A NR 4762/2005, ZMIENIONO § 8 § 9, § 11, § 14 UST. 6, § 16, § 21.2005-08-09 do dziś
320.10.2005 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 62, REPERTORIUM A NR 2180/2005, ZMIENIONO § 2.2005-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUG2004-05-28 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JAN2004-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA -DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2005-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUG2004-05-28 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JAN2004-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2016-01-15 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-01-15 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2016-01-15 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-01-15 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-15 do dziś
722 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
2data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-05-31 do dziś
3data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-31 do dziś
4data złożenia 17.05.2010 okres 2003 ROK2010-06-25 do dziś
5data złożenia 17.05.2010 okres 2004 ROK2010-06-25 do dziś
6data złożenia 17.05.2010 okres 2005 ROK2010-06-25 do dziś
7data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
8data złożenia 29.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
9data złożenia 01.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-03 do dziś
10data złożenia 28.09.2013 okres 20122013-10-22 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
17data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
18data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
19data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
20data złożenia 01.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-05-31 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-31 do dziś
42003 ROK2010-06-25 do dziś
52004 ROK2010-06-25 do dziś
62005 ROK2010-06-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-03 do dziś
1020122013-10-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-05-31 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-31 do dziś
42003 ROK2010-06-25 do dziś
52004 ROK2010-06-25 do dziś
62005 ROK2010-06-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-03 do dziś
1020122013-10-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów