SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁAZISKA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000208672
Numer REGON: 670146325
Numer NIP: 7991686320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2024-01-12
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1154/24/395]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP6701463252004-05-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁAZISKA”2004-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RADOMIU nr w rejestrze RSA 6782004-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SZYDŁOWIECKI gmina OROŃSKO miejscowość ŁAZISKA2004-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZISKA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 13 nr lokalu 8 kod pocztowy 26-505 poczta OROŃSKO kraj POLSKA 2023-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejS.M.LAZISKA@GMAIL.COM2017-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.11.1996 ROKU2004-05-31 do dziś
216.12.2022 R., PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2023-02-06 do dziś
308.12.2023 ROKU, PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2024-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA. 2. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2024-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALCZYK2024-01-12 do dziś
2. ImionaANNA2024-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ - CZŁONEK ZARZĄDU2024-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-12 do dziś
21. NazwiskoBIELECKI2023-10-13 do dziś
2. ImionaMARCIN SŁAWOMIR2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-10-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-13 do dziś
31. NazwiskoDRABIK2012-10-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-26 do dziś
41. NazwiskoMÓL2004-05-31 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-31 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-31 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?SEKRETARZ-CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2023-10-13 do dziś
2. ImionaMONIKA WANDA2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIK2023-10-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENDER2023-10-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-02-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-02-06 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-02-06 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2023-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 R. data złożenia 20.04.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2002-30.06.2003 R.2004-05-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 ROKU data złożenia 20.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 ROKU2004-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01 DO 31.12.2004 ROKU data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-06-23 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres OD 01.01. DO 31.12.2005 ROKU2006-08-21 do dziś
5data złożenia 19.06.2007 okres OD 01.01 DO 31.12.2006 ROKU2007-07-03 do dziś
6data złożenia 22.07.2008 okres OD 01.01. DO 31.12.2007 ROKU2008-09-09 do dziś
7data złożenia 14.09.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
8data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-09-29 do dziś
10data złożenia 25.09.2012 okres OD 01.01. DO 31.12.2011 ROKU2012-10-26 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres OD 01.01. DO 31.12.2012 ROKU2013-07-08 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
20data złożenia 26.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
21data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
22data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
23data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01. DO 31.12.2005 ROKU2006-08-21 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-08-21 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-07-03 do dziś
3OD 01.01. DO 31.12.2007 ROKU2008-09-09 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
62010 R.2011-09-29 do dziś
7OD 01.01. DO 31.12.2011 ROKU2012-10-26 do dziś
8OD 01.01. DO 31.12.2012 ROKU2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01-31.12.2003 ROKU2004-09-30 do dziś
2OD 01.01. DO 31.12.2005 ROKU2006-08-21 do dziś
3OD 01.01 DO 31.12.2006 ROKU2007-07-03 do dziś
4OD 01.01. DO 31.12.2007 ROKU2008-09-09 do dziś
5OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
72010 R.2011-09-29 do dziś
8OD 01.01. DO 31.12.2011 ROKU2012-10-26 do dziś
9OD 01.01. DO 31.12.2012 ROKU2013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów