SERVICE ON TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000208619
Numer REGON: 010330037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/20340/20/603]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010330037 NIP 52600136572007-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSERVICE ON TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 379282004-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina KAMIENIEC ZĄBKOWICKI miejscowość KAMIENIEC ZĄBKOWICKI2017-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIENIEC ZĄBKOWICKI ulica UL. KOLEJOWA nr domu 44 kod pocztowy 57-240 poczta KAMIENIEC ZĄBKOWICKI kraj POLSKA 2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 6.09.1993 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ZENONA MARMAJA W WARSZAWIE NUMER REPERTORIUM A 186/932004-05-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 21.01.2005 ROKU, REPERTORIUM A NR 76/2005 PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ LIWSKĄ-NAPIÓRKOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 25A W WYSZKOWIE DODANO W PAR. 7 UST. 1 PUNKTY 12, 13, 14, 15 I 162005-05-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 5.08.2008 R., REPERTORIUM A NR 3255/2008, PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KROCZEK -KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE PRZY ULICY LIPIŃSKIEJ NR 34 LOK.29 ZMIENIONO PAR. 22008-10-15 do dziś
4NOTARIUSZ JOANNA GRZELA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, UL. ALIANTÓW 1, REPERTORIUM A NUMER 8069/2011 Z DNIA 21.12.2011 ORAZ REPERTORIUM A NUMER 418/2012 Z DNIA 16.01.2012 R. ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI Z WYJĄTKIEM PAR. 9 I PRZYJĘCIE NOWEJ NUMERACJI POSTANOWIEŃ2012-02-01 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2014 R., NOTARIUSZ JUSTYNA MROZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA NR 7, REP. A NR 2979/2014, ZMIANA TREŚCI § 2 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2015-02-05 do dziś
613.12.2016 R., NOTARIUSZ JUSTYNA MROZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7, REPERTORIUM A NR 6316/2016 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-10 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2018 R., NOTARIUSZ JUSTYNA MROZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, UL. SIENKIEWICZA 7, REP.A NR 2076/2018 - ZMIENIONO TREŚĆ §2 PKT. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2018-06-28 do dziś
823.07.2019 R. REP A NR 3770/2019, NOTARIUSZ JUSTYNA MROZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH - ZMIANA TREŚCI § 17 UMOWY SPÓŁKI.2019-09-04 do dziś
912.10.2020R. NOTARIUSZ JUSTYNA MROZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, REP A NR 4156/2020 - ZMIANA W § 15 DODANO PKT 13, § 18 ZMIANA W CAŁOŚCI, § 19 DODANO PKT 4.2020-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERZPUTOWSKI2008-10-15 do dziś
2. ImionaROMAN2008-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały770 (SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.177.000,00 (TRZY MILIONY STO SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3177000,00 PLN2004-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13169000,00 PLN2004-05-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.2020-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKÓW2019-10-07 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERZPUTOWSKI2012-02-01 do dziś
2. ImionaROMAN2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-02-01 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-02-01 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-02-01 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-02-01 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-02-01 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-02-01 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-01 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-02-01 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-01 do dziś
1033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032005-05-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 22.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-09-16 do dziś
3data złożenia 26.06.2006 okres 20052006-07-06 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres ZA 2006 R.2007-07-10 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
7data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-19 do dziś
8data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-19 do dziś
9data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-19 do dziś
10data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-19 do dziś
11data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
12data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-10-09 do dziś
13data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-09 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
15data złożenia 26.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
16data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-06 do dziś
2ZA 2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-19 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
10OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-10-09 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-07-06 do dziś
2ZA 2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-06-19 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów