INTEUGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000208405
Numer REGON: 357058106
Numer NIP: 6762117287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2006-11-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25216/6/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570581062004-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEUGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 87562004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2006-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PALACZA nr domu 15 kod pocztowy 60-242 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2006-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA LITWA W KRAKOWIE REP. A NR 3855/99. 24.02.2004 R KANCELARIA NOTARIALNA JULITY SZCZEPANIK KRAKÓW UL. WESTERPLATTE 13/2 REP. A NR 526/2004 ZMIANA PARAGRAFÓW: 12, 16, 5, 20, 23, 6, 72004-05-25 do dziś
204.04.2005 REP 379/2005 NOTARIUSZ KLAUDIA NOCÓŃ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. SZAFERA 1 ZMIANA §22005-09-08 do dziś
325.07.2006 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A I NR 2476/2006 -ZMIANA § 3.1, 18.10.2006 R. NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 5238/2006 -ZMIANA § 3.12006-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAMBOR2006-11-20 do dziś
2. ImionaZENON2006-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAMBOR2006-11-20 do dziś
2. ImionaZENON2006-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 10 A GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO2004-05-25 do dziś
215 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-05-25 do dziś
315 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2004-05-25 do dziś
415 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH2004-05-25 do dziś
515 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO2004-05-25 do dziś
615 93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2004-05-25 do dziś
715 94 Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH2004-05-25 do dziś
815 94 Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-05-25 do dziś
915 97 Z PRODUKCJA SŁODÓW2004-05-25 do dziś
1015 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-05-25 do dziś
1123 20 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2004-05-25 do dziś
1210 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO2004-05-25 do dziś
1323 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2004-05-25 do dziś
1425 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-05-25 do dziś
1536 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-25 do dziś
1636 61 Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERII2004-05-25 do dziś
1737 1 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2004-05-25 do dziś
1837 2 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-05-25 do dziś
1940 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-05-25 do dziś
2040 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2004-05-25 do dziś
2140 3 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA 502004-05-25 do dziś
2250 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-05-25 do dziś
2310 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD2004-05-25 do dziś
2451 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2004-05-25 do dziś
2551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-05-25 do dziś
2651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-05-25 do dziś
2751 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-05-25 do dziś
2851 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-05-25 do dziś
2951 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-05-25 do dziś
3051 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-05-25 do dziś
3151 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-05-25 do dziś
3251 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-05-25 do dziś
3351 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2004-05-25 do dziś
3414 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA2004-05-25 do dziś
3551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-05-25 do dziś
3651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-05-25 do dziś
3751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-05-25 do dziś
3852 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-25 do dziś
3960 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2004-05-25 do dziś
4060 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-05-25 do dziś
4160 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-05-25 do dziś
4265 21 Z LEASING FINANSOWY2004-05-25 do dziś
4365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-05-25 do dziś
4474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-05-25 do dziś
4514 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY2004-05-25 do dziś
4674 40 Z REKLAMA2004-05-25 do dziś
4774 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-05-25 do dziś
4874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-05-25 do dziś
4990 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2004-05-25 do dziś
5014 3 KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2004-05-25 do dziś
5114 4 PRODUKCJA SOLI2004-05-25 do dziś
5214 5 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-05-25 do dziś
5315 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.01.2006 okres 01.02.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów