DOKUMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000208322
Numer REGON: 356827531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2018-07-18
Sygnatura akt[RDF/647260/18/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3568275312005-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKUMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE2006-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-05-26 do dziś
2. Adresulica BOGUCIANKA nr domu 15 A kod pocztowy 30-398 poczta KRAKÓW 2004-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20 PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM LUDŹMIERSKIM W DNIU 29.04.2004; REP. A NR 3336/20042004-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZY2004-05-26 do dziś
2. ImionaADAM STEFAN2004-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500 ZŁ2004-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-05-26 do dziś
252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-05-26 do dziś
355 23 Z PROWADZENIE POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYKI I INNYCH MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2004-05-26 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-26 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-26 do dziś
692 51 C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2004-05-26 do dziś
737 20 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-05-26 do dziś
821 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2004-05-26 do dziś
921 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2004-05-26 do dziś
1022 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2004-05-26 do dziś
1172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-05-26 do dziś
1264 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2004-05-26 do dziś
1372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-05-26 do dziś
1472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-05-26 do dziś
1572 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-05-26 do dziś
1674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-05-26 do dziś
1774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-05-26 do dziś
1874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-05-26 do dziś
1980 42 B POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-05-26 do dziś
2093 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-26 do dziś
2151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2004-05-26 do dziś
2251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2004-05-26 do dziś
2345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-05-26 do dziś
2452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-05-26 do dziś
2552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-05-26 do dziś
2663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-05-26 do dziś
2745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-05-26 do dziś
2845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-05-26 do dziś
2945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-05-26 do dziś
3045 41 Z TYNKOWANIE2004-05-26 do dziś
3145 44 A MALOWANIE2004-05-26 do dziś
3245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-15 do dziś
2data złożenia 04.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-04 do dziś
3data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
4data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-02 do dziś
7data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-28 do dziś
8data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-28 do dziś
9data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-28 do dziś
10data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-28 do dziś
11data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
13data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-14 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-11-02 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-28 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-05-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-11-02 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-28 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-28 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.03.2006 R. ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2006 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ DOKUMENTA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 24 MARCA 2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ PASTERNAK I UMIESZCZONĄ W REPERTORIUM A NR 1867/20062006-05-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA2006-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHODOROWSKA WALCZY2006-05-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2006-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2006 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ DOKUMENTA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 24 MARCA 2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ PASTERNAK I UMIESZCZONĄ W REPERTORIUM A NR 1867/20062006-05-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2006-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów