ARTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000208264
Numer REGON: 011060090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-07-27
Sygnatura akt[RDF/739093/18/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0110600902004-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 300382004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina CELESTYNÓW miejscowość DYZIN2004-11-18 do dziś
2. Adresnr domu 7 kod pocztowy 05-430 poczta CELESTYNÓW 2004-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 28.11.1991 R. AKT NOTARIALNY NOT. MIROSŁAWA STACHYRA KN W WARSZAWIE REP. A 8140/91 2) 06.04.2004 R. AKT NOTARIALNY NOT. DOROTA BLAJER-SZAŁYGA KN W RZESZOWIE REP. A 3003/2004 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 3) 18.05.2004 R. -AKT NOTARIALNY NOT. DOROTA BLAJER-SZAŁYGA KN W RZESZOWIE REP. A 4359/2004 ZM. § 2 UMOWY SPÓŁKI2004-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGULSKA2004-05-25 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁOTYCH2004-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGULSKA2004-05-25 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 1 29.1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH.2004-05-25 do dziś
231 4 31.4 PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH,2004-05-25 do dziś
331 5 31.5 PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH,2004-05-25 do dziś
431 6 31.6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,2004-05-25 do dziś
534 1 34.1 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH,2004-05-25 do dziś
634 2 34.2 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP,2004-05-25 do dziś
734 3 34.3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW,2004-05-25 do dziś
840 1 40.1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ,2004-05-25 do dziś
940 2 40.2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM,2004-05-25 do dziś
1040 3 40.3 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY),2004-05-25 do dziś
1145 2 45.2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI,2004-05-25 do dziś
1229 2 29.2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,2004-05-25 do dziś
1345 3 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH,2004-05-25 do dziś
1445 4 45.4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH,2004-05-25 do dziś
1545 5 45.5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ,2004-05-25 do dziś
1651 1 51.1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE,2004-05-25 do dziś
1751 11 51.11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW,2004-05-25 do dziś
1851 12 51.12 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH,2004-05-25 do dziś
1951 13 51.13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,2004-05-25 do dziś
2051 14 51.14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW,2004-05-25 do dziś
2151 15 51.15 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,2004-05-25 do dziś
2251 16 51.16 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH,2004-05-25 do dziś
2329 3 29.3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA,2004-05-25 do dziś
2451 17 51.17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH,2004-05-25 do dziś
2551 18 51.18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,2004-05-25 do dziś
2651 19 51.19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ,2004-05-25 do dziś
2751 6 51.6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA,2004-05-25 do dziś
2851 61 51.61 SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK,2004-05-25 do dziś
2951 62 51.62 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH,2004-05-25 do dziś
3051 63 51.63 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH,2004-05-25 do dziś
3151 64 51.64 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,2004-05-25 do dziś
3251 65 51.65 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO,2004-05-25 do dziś
3351 66 51.66 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW,2004-05-25 do dziś
3429 4 29.4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH,2004-05-25 do dziś
3551 7 51.7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA,2004-05-25 do dziś
3651 70 51.70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA,2004-05-25 do dziś
3752 1 52.1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,2004-05-25 do dziś
3852 2 52.2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,2004-05-25 do dziś
3952 3 52.3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH,2004-05-25 do dziś
4052 4 52.4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,2004-05-25 do dziś
4152 5 52.5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH,2004-05-25 do dziś
4252 6 52.6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,2004-05-25 do dziś
4352 7 52.7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,2004-05-25 do dziś
4471 3 71.3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ,2004-05-25 do dziś
4529 5 29.5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA,2004-05-25 do dziś
4671 31 71.31 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH,2004-05-25 do dziś
4771 32 71.32 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH,2004-05-25 do dziś
4871 33 71.33 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,2004-05-25 do dziś
4971 34 71.34 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ,2004-05-25 do dziś
5074 1 74.1 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;,2004-05-25 do dziś
5174 2 74.2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII,2004-05-25 do dziś
5274 3 74.3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,2004-05-25 do dziś
5374 4 74.4 REKLAMA,2004-05-25 do dziś
5474 5 74.5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU,2004-05-25 do dziś
5574 8 74.8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,2004-05-25 do dziś
5629 7 29.7 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,2004-05-25 do dziś
5793 0 93.0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,2004-05-25 do dziś
5831 1 31.1 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2004-05-25 do dziś
5931 2 31.2 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ,2004-05-25 do dziś
6031 3 31.3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW,2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2012-04-11 do dziś
2data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2012-04-11 do dziś
3data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2012-04-11 do dziś
4data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2012-04-11 do dziś
5data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2012-04-11 do dziś
6data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
8data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10data złożenia 20.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
11data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
12data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
13data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 R.2012-04-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2012-04-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2012-04-11 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2012-04-11 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2012-04-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.2006 R.2012-04-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2012-04-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2012-04-11 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2012-04-11 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2012-04-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów