„FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000208086
Numer REGON: 013240487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2019-07-26
Sygnatura akt[RDF/170741/19/440]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013240487 NIP 52130804802007-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FUTURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 551422004-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OBRZEŻNA nr domu 5 kod pocztowy 02-691 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 04.11.1998 R. AKT NOTARIALNY, NOT. MICHAŁ WALKOWSKI KN W WARSZAWIE REP. A 5410/98 2) 06.04.2004 R. -AKT NOTARIALNY NOT. JERZY HORBAN KN W WARSZAWIE REP. A 3275/2004 ZM. § § 1, 8, 9, 10, 13, 16 I 172004-05-21 do dziś
223.04.2007 R. REP. A NR 1661/2007 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE UL. WILEŃSKA 21, ZMIENIONO §§ 2, 3, 8 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-05-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2009 R., REP. A NR 14392/2009, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA NR 18 LOK.12 -ZMIANA PAR. 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-01-15 do dziś
421.08.2012 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 11958/2012, ASESOR NOTARIALNY ANNA WNUK-OGONOWSKA ZASTĘPCA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BAGNO 2 LOK.194, ZMIANA PAR. 8 I PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI2012-10-22 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.07.2013R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESOR NOTARIALNĄ KAROLINĘ KOWALIK-STARUCH, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ARTURA KĘDZIERSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 11792/2013. DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANO PAR. 12(1) ORAZ ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 13.2013-08-13 do dziś
605.03.2014; REP. A NR 2254/2014; KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE (05-090) AL. KRAKOWSKA 29. ZMIANY: PAR. 3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2014-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2013-08-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 470 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 673 500 ZŁ2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1673500,00 PLN2004-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11669500,00 PLN2004-05-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2012-08-23 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-10-22 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-10-22 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-10-22 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-10-22 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-10-22 do dziś
677 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-10-22 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-10-22 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACYJNYCH2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 23.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 19.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-23 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
4data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
5data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
7data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-01 do dziś
8data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
9data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
10data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
14data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-01 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-01 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów