„ARTECH-DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000208037
Numer REGON: 005729131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309279/21/510]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0057291312004-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTECH-DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 8912004-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA2004-06-22 do dziś
2. Adresulica ZDUŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA 2004-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 LIPCA 1990 ROKU, NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, REP. A NR 3471/1990. W DNIU 19.12.2003 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 8447/2003 NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, ZMIENIONO PAR. 3, 4, 5, 6, DODANO PAR. 8 A DO UMOWY SPÓŁKI.2004-06-22 do dziś
226.07.2016 R.; REP. A NR 6190/2016; NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY; ZMIENIONO § 4 I § 7 UMOWY SPÓŁKI; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEDLIKOWSKA2013-03-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARIA2013-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAWSKA HULISZ2016-08-30 do dziś
2. ImionaHALINA DANUTA2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DYREKTOR /REPREZENTACJA SAMOISTNA/2004-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURAWSKA HULISZ2016-08-30 do dziś
2. ImionaHALINA DANUTA2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSIEDLIKOWSKA2004-06-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARIA2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2016-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-08-30 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-08-30 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-08-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-30 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-30 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-30 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-08-30 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-08-30 do dziś
995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.12.2006 okres 2005 R.2007-01-23 do dziś
2data złożenia 21.12.2006 okres 2004 R.2007-01-23 do dziś
3data złożenia 19.02.2008 okres 2007 R.2008-03-06 do dziś
4data złożenia 19.02.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-27 do dziś
5data złożenia 16.02.2009 okres ZA 2008 ROK2009-02-19 do dziś
6data złożenia 09.03.2010 okres 20092010-03-11 do dziś
7data złożenia 28.04.2011 okres 1.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
8data złożenia 03.03.2012 okres 2011 R.2012-03-30 do dziś
9data złożenia 19.02.2013 okres ZA 2012 R.2013-02-27 do dziś
10data złożenia 25.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-06 do dziś
11data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
12data złożenia 15.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
13data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
14data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
15data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-09 do dziś
16data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2007-01-23 do dziś
22004 R.2007-01-23 do dziś
32007 R.2008-03-06 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-17 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-02-19 do dziś
620092010-03-11 do dziś
71.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
82011 R.2012-03-30 do dziś
9ZA 2012 R.2013-02-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2007-01-23 do dziś
22004 R.2007-01-23 do dziś
32007 R.2008-03-06 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-17 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-02-19 do dziś
620092010-03-11 do dziś
71.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
82011 R.2012-03-30 do dziś
9ZA 2012 R.2013-02-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów