„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000207642
Numer REGON: 008026884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388440/22/417]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008026884 NIP 76400537992007-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 762004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2004-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 30 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.1988 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W PILE, NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, REP. A NR 1018/1988. 26.03.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, NOTARIUSZ MIECZYSŁAW SIKORSKI, REP. A NR 2698/2004 ZMIENIONO §§: 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 22, 24, 25; -SKREŚLONO: §26.2004-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANTAJ2004-05-25 do dziś
2. ImionaPATRYCJA KATARZYNA2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120500,00 PLN2004-05-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANTAJ2004-05-25 do dziś
2. ImionaZENON JAN2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2022-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2022-03-29 do dziś
242 91 Z BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2022-03-29 do dziś
343 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2022-03-29 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2022-03-29 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-03-29 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-03-29 do dziś
777 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-03-29 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2022-03-29 do dziś
971 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
2data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
3data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
4data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
5data złożenia 16.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-03 do dziś
6data złożenia 21.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-01 do dziś
7data złożenia 06.02.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-22 do dziś
8data złożenia 11.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-01 do dziś
9data złożenia 10.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
10data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
11data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
12data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
14data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
15data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
17data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-02-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów