SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W JAŚLE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000207361
Numer REGON: 001326867
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13414/22/557]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001326867 NIP 68500059782008-01-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W JAŚLE2004-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 2072004-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2004-05-14 do dziś
2. Adresulica SZAJNOCHY nr domu 32 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO 2004-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.12.1987 R. PIERWSZY STATUT 26.04.2003 R. -NOWY STATUT2004-05-14 do dziś
2UCHWAŁA NR 4/11/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.11.2007 R. PRZYJĘTO I ZATWIERDZONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” W JAŚLE2008-01-31 do dziś
326.06.2018R., UCHWAŁĄ NR 11/2018 UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2018-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWOSIELSKI2016-10-25 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-25 do dziś
21. NazwiskoWOJTAS2009-09-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2009-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2016-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-22 do dziś
31. NazwiskoTATAREWICZ2005-06-15 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2005-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-15 do dziś
41. NazwiskoGAZDA2005-06-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW RYSZARD2005-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-06-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-15 do dziś
51. NazwiskoTOMKIEWICZ2004-05-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ALEKSANDER2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-05-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREŃ2022-09-19 do dziś
2. ImionaKONSTANTY2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2022-09-19 do dziś
2. ImionaANNA2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORSKA2019-09-05 do dziś
2. ImionaIWONA2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-05 do dziś
341 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-05 do dziś
493 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2018-11-05 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2004-05-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-15 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 0D 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
8data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
9data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
10data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 09.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-09 do dziś
17data złożenia 01.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-01 do dziś
18data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
19data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
40D 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2004-05-14 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
50D 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów