„HGU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000207339
Numer REGON: 472409373
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325578/21/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP4724093732004-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HGU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 79202004-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica NARUTOWICZA nr domu 7/9 nr lokalu 425 kod pocztowy 90-117 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2000 R., PRZED R. KANIECKIM NOTARIUSZEM W ŁODZI, REP. A NR 2422/2000; UCHWAŁĄ NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12 STYCZNIA 2004 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 115/2004, PRZED R. KANIECKIM NOTARIUSZEM W ŁODZI -ZMIENIONO § § 1, 5, 6, 10, 15, 17, 26, 29, 35, 38 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 11A UMOWY SPÓŁKI;2004-05-25 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 26.10.2004 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA R. KANIECKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 4815/04 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2004-07-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 49.900 ZŁOTYCH2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2004-12-29 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGUDANIEC2004-05-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-25 do dziś
21. NazwiskoŚLIWIŃSKI2004-05-25 do dziś
2. ImionaBOHDAN2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-25 do dziś
31. NazwiskoPOPŁAWSKI2004-05-25 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2004-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 12 A UPRAWA WARZYW2004-05-25 do dziś
245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-05-25 do dziś
350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2004-05-25 do dziś
451 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2004-05-25 do dziś
551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-25 do dziś
651 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-05-25 do dziś
751 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-05-25 do dziś
851 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-05-25 do dziś
951 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-05-25 do dziś
1051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-05-25 do dziś
1152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2004-05-25 do dziś
1201 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2004-05-25 do dziś
1352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-05-25 do dziś
1452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-25 do dziś
1573 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2004-05-25 do dziś
1673 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2004-05-25 do dziś
1774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-05-25 do dziś
1874 40 Z REKLAMA2004-05-25 do dziś
1974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-05-25 do dziś
2074 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2004-05-25 do dziś
2180 42 A SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH2004-05-25 do dziś
2280 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-05-25 do dziś
2305 01 C POŁOWY POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW2004-05-25 do dziś
2490 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2004-05-25 do dziś
2590 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-05-25 do dziś
2693 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-25 do dziś
2705 02 A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-05-25 do dziś
2815 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-25 do dziś
2924 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2004-05-25 do dziś
3024 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2004-05-25 do dziś
3124 62 Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELATYN2004-05-25 do dziś
3224 63 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2004-05-25 do dziś
3351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-11-04 do dziś
3451 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-11-04 do dziś
3551 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -30.06.2005 R. data złożenia 18.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -30.06.2005 R2005-11-30 do dziś
2data złożenia 17.11.2006 okres 01.07.2005 R -30.06.2006 R2006-12-15 do dziś
3data złożenia 18.09.2007 okres 01.07.2006 -30.06.20072007-09-27 do dziś
4data złożenia 29.09.2008 okres 01.07.2007 R -30.06.2008 R2008-11-17 do dziś
5data złożenia 17.09.2009 okres 01.07.2008 R.-30.06.2009 R.2009-09-22 do dziś
6data złożenia 06.09.2010 okres 01.07.2009 R. -30.06.2010 R.2010-10-08 do dziś
7data złożenia 28.10.2011 okres 01.07.2010 R.-30.06.2011 R.2011-11-08 do dziś
8data złożenia 18.09.2012 okres 01.07.2011-30.06.20122012-09-27 do dziś
9data złożenia 27.09.2013 okres 01.07.2012 - 30.06.20132013-10-17 do dziś
10data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-09-30 do dziś
11data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-10-08 do dziś
12data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-15 do dziś
13data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-12-06 do dziś
14data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-11-06 do dziś
15data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-09-27 do dziś
16data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-07-31 do dziś
17data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 R -30.06.2006 R2006-12-15 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072007-09-27 do dziś
301.07.2007 R -30.06.2008 R2008-11-17 do dziś
401.07.2008 R.-30.06.2009 R.2009-09-22 do dziś
501.07.2009 R. -30.06.2010 R.2010-10-08 do dziś
601.07.2010 R.-30.06.2011 R.2011-11-08 do dziś
701.07.2011-30.06.20122012-09-27 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132013-10-17 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-09-30 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-10-08 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-15 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-12-06 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-11-06 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-09-27 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-07-31 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -30.06.2005 R2005-11-30 do dziś
201.07.2005 R -30.06.2006 R2006-12-15 do dziś
301.07.2006 -30.06.20072007-09-27 do dziś
401.07.2007 R -30.06.2008 R2008-11-17 do dziś
501.07.2008 R.-30.06.2009 R.2009-09-22 do dziś
601.07.2009 R. -30.06.2010 R.2010-10-08 do dziś
701.07.2010 R.-30.06.2011 R.2011-11-08 do dziś
801.07.2011-30.06.20122012-09-27 do dziś
901.07.2012 - 30.06.20132013-10-17 do dziś
10OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-09-30 do dziś
11OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-10-08 do dziś
12OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-15 do dziś
13OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-12-06 do dziś
14OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-11-06 do dziś
15OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-09-27 do dziś
16OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-07-31 do dziś
17OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów