SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOPERNIK I”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000207266
Numer REGON: 000970900
Numer NIP: 6690505429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-11-25
Sygnatura akt[RDF/459244/22/660]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009709002004-05-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOPERNIK I”2004-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 5482004-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2004-05-17 do dziś
2. Adresulica KARŁOWICZA nr domu 3 nr lokalu 11 kod pocztowy 75-563 poczta KOSZALIN 2004-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.09.1996 R. 03.04.2004 R. NOWE BRZMIENIE STATUTU;2004-05-17 do dziś
2DNIA 24.06.2006 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 33, 39, 47, 52, 53, 57, 59, 60, 74, 75, 77, 78, 79, 94, 103, 105, 106 I 112 STATUTU, DODAJE SIĘ ROZDZIAŁ IV A I PARAGRAFY: 16 A I 42 A STATUTU, SKREŚLONO PARAGRAF 76 STATUTU2006-10-31 do dziś
324.11.2007 R., ZMIANA PARAGRAFÓW: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 16A, 18, 19, 33, 34, 37, 39, 40, 42A, 48, 50, 52, 53, 55, 61, 79, 101, 102, 105, 112, 113 STATUTU, DODAJE SIĘ: ROZDZIAŁ IV.1. WALNE ZGROMADZENIE I PARAGRAFY: 19 Z INDEKSEM 1 DO 19 Z INDEKSEM 9, 48A, 48B, 83A STATUTU, SKREŚLONO: ROZDZIAŁ IV.1. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI I PARAGRAFY: 20-28, 30, 31, 43, 44, ROZDZIAŁ VI.1. I PARAGRAFY 74-76 STATUTU2008-01-16 do dziś
410.05.2014R. ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW: 2, 4, 9, 10, 15, 19(3), 19(6), 19(7), 19(9), 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 42A, 45, 47, 48, 48A, 50, 54, 69, 71, 77, 78, 79, 94, 95, 101, 102, 105, 107 I 111.2015-01-22 do dziś
523.06.2018R.ZMIANA §3,§4,§5,§6,§7,§9,§10,§11 ,§12,§18,§19,§19 Z INDEKSEM 1,§19 Z INDEKSEM 2,,§19 Z INDEKSEM 3,,§19 Z INDEKSEM 6,,§19 Z INDEKSEM 9,,§39, §40,§42 A, §46, §47, §48, §48B, §49,§50,§51, §52, §55,§61, §87, §94, §98, §101, §102, §105, §106, §107,§108, §111, §115; DODANIE: §48 UST.6,7,§51A,§51B,§61A; USUNIĘCIE:§3 UST.2;§8,§ 10 PKT.2, §13,§14,§15,§16,§16A.§19 Z INDEKDEM 3 UST.16,18,§19 Z INDEKSEM7 UST.2,§33 UST.1 PKT.11),§37,§40 UST.2 PKT.9),16),32), §46 UST.5,§48A, §49 UST.2,§50 UST.1A,2, §52 UST.7,§55 UST.3,4, §60,§69,§70,§71,§84,§85,§86,§88 UST.3,§8 9,§§90,§91,§93,§96,§97,§99,§102 UST.2;2018-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOMOSIŃSKI2022-04-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-26 do dziś
21. NazwiskoNAJDER2022-04-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-26 do dziś
31. NazwiskoLESZCZYSZAK2004-05-17 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
41. NazwiskoMISZTAL2004-05-17 do dziś
2. ImionaJERZY2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2022-05-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYSZAK2022-05-27 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2022-05-27 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2022-05-27 do dziś
2. ImionaHALINA2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
11data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
12data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 25.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów