VILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000207004
Numer REGON: 870412000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256909/20/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870412000 NIP 95616049582017-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWYWE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 10792004-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2019-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLEC kraj POLSKA 2019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.1995 R.-NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NR 5116/1995 22.12.2003 R. - NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NR 9103/2003ZMIENIONO: §6, §7 UST. 1, §7 UST. 4, §192004-06-01 do dziś
224.08.2017 R., REP. A NR 1710/2017, NOTARIUSZ DAGMARA GWIAZDA, KANCELARIA NOTARIALNA DAGMARA GWIAZDA W KOBYŁCE, UL. WOŁOMIŃSKA 21, ZMIENIONO §2, §7 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2017-09-15 do dziś
330.11.2017R.; REP. A NR 2524/2017; NOTARIUSZ DAGMARA GWIAZDA, KANCELARIA NOTARIALNA DAGMARA GWIAZDA UL. WOŁOMIŃSKA 21, 05-230 KOBYŁKA. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ZOSTAJE ONA W CAŁOŚCI UCHYLONA I OTRZYMUJE NOWE, NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE.2017-12-15 do dziś
401.03.2018R., REP. NR A 1838/2018, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §21 I §3 UMOWY SPÓŁKI2018-05-10 do dziś
503.07.2019 REP. A NR 3810/2019 NOTARIUSZ ANDRZEJ PIÓRKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH ZMIENIONO § 3.2019-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRAL2017-12-15 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRAL2018-10-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2018-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2004-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOGÓRSKA2019-07-25 do dziś
2. ImionaANNA MIROSŁAWA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2017-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-15 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-15 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-12-15 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-15 do dziś
610 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2017-12-15 do dziś
710 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2017-12-15 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-12-15 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
3data złożenia 28.02.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-05-29 do dziś
4data złożenia 02.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
5data złożenia 17.10.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
6data złożenia 23.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
7data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-15 do dziś
11data złożenia 19.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
12data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-19 do dziś
14data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
17data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052007-05-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
301.01.2005-31.12.20052007-05-29 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów