SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SANNIKACH

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000206722
Numer REGON: 001085441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-09-19
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23685/23/417]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010854412004-05-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SANNIKACH2004-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 7982004-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość SANNIKI2004-05-24 do dziś
2. Adresulica CHOPINA nr domu 5 kod pocztowy 09-540 poczta SANNIKI 2004-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.10.1983 10.12.2003 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2004-05-24 do dziś
229.11.2007 R. -UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 1/2007, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-03-25 do dziś
325.06.2014 - NOWY TEKST STATUTU2014-10-31 do dziś
4ZMIANA STATUTU Z DNIA 25.06.2014 R. NA STATUT UCHWALONY DNIA 28.06.2018 R.2019-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWALCZAK2018-12-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-27 do dziś
21. NazwiskoWAŚNIEWSKA2013-12-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2013-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-06 do dziś
31. NazwiskoKRAWCZEWSKI2004-05-24 do dziś
2. ImionaJAN2004-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-24 do dziś
41. NazwiskoWRÓBEL2004-05-24 do dziś
2. ImionaMARIANNA2004-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATOSZEWSKI2023-09-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁBASA2023-09-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2023-09-19 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2023-09-19 do dziś
2. ImionaMARIANNA2023-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANEK2022-01-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLUSZCZ2019-10-02 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2019-10-02 do dziś
2. ImionaEWA2019-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-25 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-25 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-25 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-25 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-03-25 do dziś
692 72 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-03-25 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 DO 31.12.20022004-05-24 do dziś
2data złożenia 18.02.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-03-25 do dziś
3data złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
4data złożenia 09.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
5data złożenia 29.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
7data złożenia 06.11.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
8data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
9data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
10data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-01 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
13data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-02 do dziś
14data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
16data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
17data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062008-03-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062008-03-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów