A.B.T. AUTONISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000206622
Numer REGON: 432707268
Numer NIP: 9462416478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216145/20/401]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.T. AUTONISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-05-14 do dziś
2. Adresulica DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA nr domu 74A kod pocztowy 20-325 poczta LUBLIN 2004-05-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSALON.LUBLIN@AUTONISS.PL2014-03-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AUTONISS.PL2014-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA.B.T. AUTONISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KIELCE2005-12-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2005-12-02 do dziś
3. Adresulica KRAKOWSKA nr domu 293 miejscowość KIELCE kod pocztowy 25-801 poczta KIELCE 2005-12-02 do dziś
miejscowość KIELCE ulica KRAKOWSKA nr domu 161 kod pocztowy 25-705 poczta KIELCE kraj POLSKA 2011-12-19 do dziś
21. Firma oddziałuA.B.T. AUTONISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADOMIU2010-08-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2010-08-17 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOM ulica KIELECKA nr domu 67 kod pocztowy 26-610 poczta RADOM kraj POLSKA 2010-08-17 do dziś
31. Firma oddziałuA.B.T. AUTONISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2011-12-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2011-12-19 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica TOKARSKA nr domu 24 kod pocztowy 20-210 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-03-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.2004 R., NOTARIUSZ BEATA SŁOWIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 1727/2004.2004-05-14 do dziś
219.06.2008 R., NOTARIUSZ ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 2466/2008 -ZMIANA § 5, DO § 18 DODANO UST. 5 -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2008-07-03 do dziś
305.06.2009 R., NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 17/15, REP. A NR 2200/09 ZMIENIONO § 6 UST. 1, DO § 6 UST. 3 DODANO LIT. D, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-07-02 do dziś
409.06.2010 R., NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2247/2010 ZMIENIONO § 10 UST. 1, § 13, § 14, § 15, § 16 UST. 3, § 17, § 21 UST. 3, UCHYLONO § 10 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-08-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27 MAJA 2011 R. PRZED NOTARIUSZEM DR ROBERTEM FRONCEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 1834/2011. DO § 5 UST. 1 DODANO PKT 37) I PKT 38) ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-06-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14 LIPCA 2014 R. PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM FRONCEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, ZA REP. A NR 3617/2014 ZMIENIONO TREŚĆ § 18 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-10-20 do dziś
705.11.2015 R. NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR 6212/2015, ZMIENIONO TREŚĆ § 5, § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. DO § 6 UMOWY SPOŁKI DODANO PKT E) I F). UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-01-04 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 10.06.2016 R. PRZED NOTARIUSZEM DR ROBERTEM FRONCEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP A NR 2744/2016, ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 3 E) I F) UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-08-19 do dziś
918.05.2017 R.,NOTARIUSZ DR ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2228/2017; ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1, DO § 6 UST. 3 DODANO PKT G); UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJAK2004-05-14 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 954.000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNOWSKI2004-05-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN MARIAN2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 954.000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2025130,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500,00 ZŁ2009-07-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ.2010-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEJAK2004-05-14 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPARTYKA2014-10-20 do dziś
2. ImionaADAM2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-20 do dziś
21. NazwiskoHORNOWSKI2004-09-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN MARIAN2004-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-14 do dziś
31. NazwiskoMATEJAK2004-05-14 do dziś
2. ImionaJOANNA2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-03 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-07-03 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-03 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-03 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-03 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-07-03 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-06-30 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-24 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
2data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
4data złożenia 25.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-03 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
6data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
7data złożenia 03.06.2011 okres 01 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
8data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
9data złożenia 10.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-18 do dziś
10data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
14data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
15data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-03 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
401 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
61 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
31 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
601 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
81 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-23 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
41 STYCZNIA 2007 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
701 STYCZNIA 2010 -31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
91 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów