SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HOŻA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000206548
Numer REGON: 812696473
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-01-17
Sygnatura akt[RDF/465671/23/527]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HOŻA”2004-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica HOŻA nr domu 20 kod pocztowy 71-699 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2006-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.2004 R. (NOWE OPRACOWANIE)2004-05-13 do dziś
230 CZERWCA 2006 R. UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU (TEKST JEDNOLITY) -UCHWAŁA NR 2/06 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30 CZERWCA 2006 R.2006-10-20 do dziś
328 LISTOPADA 2007 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU (TEKST JEDNOLITY) -UCHWAŁA NR 1/07/S WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 ROKU2007-12-18 do dziś
429 CZERWCA 2018 R. ZMIENIONO: §7, §8, §9, §13, §14, §15, §16, §24 UST.1, §30 UST.8, §34, §35, §36, §42, §71 UST. 4, §71 UST.5, §75 UST.2. USUNIĘTO: §10 UST.1, §11 UST.1, §12 UST.3 PKT.1, §12 UST.3 PKT.2, §12 UST.3 PKT 11, §23, §24 UST.2, §30 UST.6, §30 UST.9.2018-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-05-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotu1) UCHWAŁA NR 1/02 Z DNIA 26 STYCZNIA 2002 ROKU O PODZIALE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FLORIAN” W SZCZECINIE. AKT NOTARIALNY REP. A NR 514/2002 Z 26 STYCZNIA 2002 R. SPORZĄDZONY W KN W SZCZECINIE PRZEZ NOTARIUSZA HELENĘ POSYNIAK. 2) UCHWAŁA NR 1/03 ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HOŻA” W SZCZECINIE Z DNIA 26 SIERPNIA 2003 R.2004-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FLORIAN” W LIKWIDACJI2004-05-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000137968 2004-05-13 do dziś
5. Numer REGON0012804802004-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBEDNARCZYK2018-09-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO PEŁNIENIA CZASOWO FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2018-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-24 do dziś
21. NazwiskoSTECZUK2017-09-27 do dziś
2. ImionaADAM RYSZARD2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
31. NazwiskoKACPRZYK2009-07-27 do dziś
2. ImionaKLAUDIA HALINA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-05-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-13 do dziś
41. NazwiskoBIERNACKA2004-05-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA TERESA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2018-09-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDA2017-09-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2004-05-13 do dziś
2. ImionaALDONA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-12-12 do dziś
2data złożenia 24.07.2006 okres 2005 ROK2006-10-20 do dziś
3data złożenia 18.07.2007 okres 2006 R.2007-08-13 do dziś
4data złożenia 22.07.2008 okres 2007 R.2008-07-31 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-27 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-13 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-18 do dziś
8data złożenia 05.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-11 do dziś
9data złożenia 30.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-10 do dziś
10data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
11data złożenia 28.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
13data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
14data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-26 do dziś
16data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 17.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-20 do dziś
22006 R.2007-08-13 do dziś
32007 R.2008-07-31 do dziś
42008 ROK2009-07-27 do dziś
52009 ROK2010-07-13 do dziś
62010 ROK2011-07-18 do dziś
72011 ROK2012-06-11 do dziś
82012 ROK2013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-10-20 do dziś
22006 R.2007-08-13 do dziś
32007 R.2008-07-31 do dziś
42008 ROK2009-07-27 do dziś
52009 ROK2010-07-13 do dziś
62010 ROK2011-07-18 do dziś
72011 ROK2012-06-11 do dziś
82012 ROK2013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2006-01-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów