„INTEGRAL” SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000206035
Numer REGON: 271700687
Numer NIP: 6310007117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2024-03-10
Sygnatura akt[RDF/584482/24/39]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP2717006872004-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL” SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 90502004-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2018-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. STEFANA CZARNIECKIEGO nr domu 20 nr lokalu 12 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2018-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.1992 R. NOTARIUSZ ANNA MIGIELSKA-CIOŁECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 8106/92 24.11.2003 R. NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 16163/2003 ZMIENIONO: PAR. 6; PAR. 7; PAR. 9 01.12.2003 R. NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 16683/2003 ZMIENIONO: PAR. 92004-05-05 do dziś
202.12.2011 R. -REP. „A” NR 12235/2011, NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA KUBACKA-FILAS, JAN SZYMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ZABRZU -DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 13 OZNACZONO JAKO UST. 1, DODANO § 13 UST. 22011-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2004-05-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2023-02-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2023-02-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2004-05-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-08-01 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-08-01 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-05-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-03-25 do dziś
3data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
4data złożenia 01.02.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-23 do dziś
5data złożenia 14.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
6data złożenia 14.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
7data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
8data złożenia 16.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
9data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
10data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
11data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
12data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-12 do dziś
13data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-12 do dziś
14data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-12 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
20data złożenia 28.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
21data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
22data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
23data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-01 do dziś
24data złożenia 01.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
25data złożenia 10.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-01 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
23OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-01 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
23OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-302021-01-07 do dziś