ARTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000205982
Numer REGON: 276833252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-08-05
Sygnatura akt[RDF/322153/21/605]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2768332522004-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 172912004-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2004-05-12 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 28 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE 2004-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.10.1999 R. -NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 12237/99 20.04.2004 R. -NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 3054/2004, ZMIENIONO UMOWĘ W CAŁOŚCI2004-05-12 do dziś
230.05.2012 R. - REP. A NR 4929/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO § 42012-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIK2020-09-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.100,00 ZŁ2020-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY, PREZES UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIK2020-09-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-08-27 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-08-27 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-08-27 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-08-27 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-08-27 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-08-27 do dziś
787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2012-08-27 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-08-27 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-27 do dziś
1047 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-27 do dziś
1147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-27 do dziś
1218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-08-27 do dziś
1358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-08-27 do dziś
1458 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-08-27 do dziś
1558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-08-27 do dziś
1658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-08-27 do dziś
1746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-08-27 do dziś
1846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-08-27 do dziś
1966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-08-27 do dziś
2066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-08-27 do dziś
2166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-08-27 do dziś
2285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-08-27 do dziś
2393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-08-27 do dziś
2493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-08-27 do dziś
2593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-08-27 do dziś
2693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2012-08-27 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-06-27 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
6data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
8data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
9data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
10data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
11data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
13data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
18data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów