SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAŁOMICE” W LUBINIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000205710
Numer REGON: 390239411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401639/22/834]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390239411 NIP 69200040052013-04-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAŁOMICE” W LUBINIE2006-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 9312004-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2004-04-28 do dziś
2. Adresulica MAŁOMICKA nr domu 58 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN 2004-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.03.1993 R.2004-04-28 do dziś
220.01.2006 R. UCHWALONO W CAŁOŚCI NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2006-02-28 do dziś
321.06.2018R. - ZMIENIONO PARAGRAFY: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 83; DODANO PARAGRAFY: 6(1), 6(2), 12(1), 21(1), 22(2), 33(1), 52(1), 57(1), 69 UST. 7, 49 UST. 1(1); USUNIĘTO PARAGRAFY: 14, 15, 16, 39 UST. 5, 70 PKT 13 UST. 1. STATUTU.2018-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNITA2018-10-19 do dziś
2. ImionaWALTER MIROSŁAW2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-19 do dziś
21. NazwiskoKANJERSKA2015-07-31 do dziś
2. ImionaMARZANNA ELŻBIETA2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-31 do dziś
32. ImionaKRZYSZTOF2005-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-10-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-25 do dziś
41. NazwiskoKIDZIŃSKI2005-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-04-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-26 do dziś
51. NazwiskoSTRZYŻ2005-04-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYŻ2021-10-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTAJ2021-10-11 do dziś
2. ImionaEWA2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2015-07-31 do dziś
2. ImionaPIOTR CZESŁAW2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARAZIM2021-10-11 do dziś
2. ImionaRENATA2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2006 okres 2005 ROK2006-10-23 do dziś
2data złożenia 10.03.2010 okres 20062010-03-26 do dziś
3data złożenia 10.03.2010 okres 20072010-03-26 do dziś
4data złożenia 10.03.2010 okres 20082010-03-26 do dziś
5data złożenia 05.04.2013 okres 2009 R.2013-04-18 do dziś
6data złożenia 05.04.2013 okres 2010 R.2013-04-18 do dziś
7data złożenia 05.04.2013 okres 2011 R.2013-04-18 do dziś
8data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-16 do dziś
9data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
17data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-23 do dziś
220062010-03-26 do dziś
320072010-03-26 do dziś
420082010-03-26 do dziś
52009 R.2013-04-18 do dziś
62010 R.2013-04-18 do dziś
72011 R.2013-04-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-10-23 do dziś
220062010-03-26 do dziś
320072010-03-26 do dziś
420082010-03-26 do dziś
52009 R.2013-04-18 do dziś
62010 R.2013-04-18 do dziś
72011 R.2013-04-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów