FIRMA „FEMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000205701
Numer REGON: 210227735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-11-26
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12715/19/210]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP2102277352004-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „FEMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 14052004-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina GÓRZYCA miejscowość LASKI2004-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LASKI nr domu 45 kod pocztowy 69-113 poczta GÓRZYCA kraj POLSKA 2009-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.1994 R. -ASESOR NOTARIALNY MARZANNA KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NUMER 16021/94 12.12.2003 R. -NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A NUMER 7789/2003 ZMIANA § 5, § 82004-04-30 do dziś
215.04.2009 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A NR 2861/2009, ZMIANA § 4, 22.04.2009 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A NR 3108/2009, SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO Z DN. 15.04.2009 R. POPRZEZ WPISANIE PRAWIDŁOWEGO NUMERU ZMIENIONEGO PARAGRAFU.2009-04-23 do dziś
312.03.2010 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC Z KANELARII NOTARIALNEJ W SŁUBICACH, REP. A NR 2071/2010, ZMIANA § 4.2010-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANÓW2004-04-30 do dziś
2. ImionaFERDYNAND2004-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50575,00 ZŁOTYCH2004-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50575,00 PLN2004-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2004-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOKOWSKI2004-04-30 do dziś
2. ImionaMAREK ANTONI2004-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-04-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2009-04-23 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-04-23 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2009-04-23 do dziś
402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2009-04-23 do dziś
502 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2009-04-23 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-04-23 do dziś
737 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-04-23 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-04-23 do dziś
938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-04-23 do dziś
1038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-04-23 do dziś
1139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-04-23 do dziś
1216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-04-23 do dziś
1342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-04-23 do dziś
1442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-04-23 do dziś
1542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-04-23 do dziś
1641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-04-23 do dziś
1743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-04-23 do dziś
1843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-04-23 do dziś
1943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-04-23 do dziś
2043 31 Z TYNKOWANIE2009-04-23 do dziś
2143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-04-23 do dziś
2243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-04-23 do dziś
2343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-04-23 do dziś
2443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-04-23 do dziś
2543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-04-23 do dziś
2643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-04-23 do dziś
2747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-23 do dziś
2847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-23 do dziś
2949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-04-23 do dziś
3049 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-04-23 do dziś
3155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-04-23 do dziś
3256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-04-23 do dziś
3356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-04-23 do dziś
3456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-04-23 do dziś
3577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2009-04-23 do dziś
3677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-04-23 do dziś
3781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-04-23 do dziś
3881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-04-23 do dziś
3981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-04-23 do dziś
4081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-04-23 do dziś
4181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-04-23 do dziś
4282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-23 do dziś
4392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-04-23 do dziś
4496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-23 do dziś
4538 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-03-25 do dziś
4638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-03-25 do dziś
4738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-04-20 do dziś
2data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-06 do dziś
3data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-05-06 do dziś
4data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-05-06 do dziś
5data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2010-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-04-20 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-05-06 do dziś
401.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2010-05-06 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2010-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042006-04-20 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-05-06 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2010-05-06 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2010-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów