„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA IM. DR JANA WYŻYKOWSKIEGO”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000205635
Numer REGON: 004041906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu69Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428547/22/416]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-07-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004041906 NIP 69202120282013-03-20 do dziś
3. Nazwa„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA IM. DR JANA WYŻYKOWSKIEGO”2004-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 8692004-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2004-07-09 do dziś
2. Adresulica KRUPIŃSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN 2004-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.06.1990 R. -STATUT SPÓŁDZIELNI, 18.09.1995 R. -STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU, 19.12.2003 R. -ZMIANA § 4, § 5, § 6, § 7 UST. 3 I 4, § 9 PKT 9, 11, 12 I 13, § 14 UST. 2 PKT 2, 3, 4, § 17 PKT 10, § 19 UST. 3, § 25 UST. 4, § 26 UST. 1, § 31 UST. 3 I UST. 5, § 37 UST. 2 I UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, ZMIANA NUMERACJI § § 92-96 STATUTU ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-07-09 do dziś
227.09.2004 R. -ZMIANA STATUTU: TUTUŁ DZIAŁU I, § 2 UST. 2, § 4: UST. 2 PKT 1, 2, 3 I UST. 3, § 5 UST. 3 PKT 2, 7, § 6: UST. 4 PKT 7 I UST. 5 PKT 1, § 8 PKT 1, § 15 UST. 3, § 17 UST. 1, § 20 UST. 2, § 21 UST. 3, § 24 UST. 3, § 25 UST. 7, § 27, § 28 UST. 1 PKT 4, 10, 12, 14, 27, § 30 UST. 1, 2, § 33 UST. 2, § 34 UST. 1, § 40 UST. 1, § 46 UST. 2, § 47 UST. 1, 3, § 51, § 58 UST. 1, § 73 UST. 2, 3, 4, 5, TYTUŁ RODZIAŁU 2 W DZIALE IV, § 83 UST. 1, § 91 UST. 1, 2.2004-10-20 do dziś
314.06.2005 R. -ZMIANA: DZIAŁ III -§17 PKT 1, DO § 17 DODANO PKT 3A; DZIAŁ VI -DO § 40 DODANO PKT 3;2005-06-30 do dziś
4DNIA 27-11-2007 R. ZMIENIONO: § 1, § 2, § 5 UST. 1 PPKT „A”, § 8, § 9, § 10, § 15, § 17 UST. 1, SKREŚLONO § 18 PPKT „D”, W § 18 SKREŚLONO UST. 2, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2 W DZIALE IV W CZĘŚCI I, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30 UST. 3, W § 30 DODANO UST. 6, § 31 UST. 2, § 31 UST. 3, § 32, SKREŚLONO DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 5, 37 UST. 1, § 37 UST. 3, § 37 UST. 4, W § 38 DODANO UST. 2, 3, 4 I 5, W § 40 DODANO UST. 4, 5, 6, § 41, § 44, DODANO § 44 „A”, DODANO § 44 „B”, DODANO § 44 „C”, DODANO § 44 „D”, W § 45 DODANO UST. 7, 49, § W § 50 DODANO UST. 3, 4, 5, I 6, SKREŚLONO § 68, SKREŚLONO CZĘŚĆ II DZIAŁ III ROZDZIAŁ 1, SKREŚLONO CZĘŚĆ II DZIAŁ III ROZDZIAŁ 2, W § 79 DODANO UST. 3 „A”, § 80 UST. 1, 81 UST. 1, § 81 UST. 4, W § 81 DODANO UST. 5, § 83 UST. 2, § 94;2007-12-13 do dziś
5DNIA 30.04.2008 R. -DODANO UST. 7 W § 30 STATUTU.2008-08-05 do dziś
6DNIA 11.02.2009 ZMIENIONO: W § 21 PO UST. 2 PKT 2 NUMERACJĘ, UST. 1, UST. 2 NA UST. 3, UST. 4, DODANO: PPKT 13 W § 28 UST. 1 PKT 1 STATUTU.2009-03-12 do dziś
708.10.2009 R. -ZMIENIONO § 30 UST. 3 STATUTU2010-03-18 do dziś
823.06.2010 R., ZMIENIONO § 6, 7, 9, 14, 39, 79, 81; DODANO § 14A, 16A, 38A, 56A.2010-09-03 do dziś
918.06.2018 R. - W § 4 UST. 2 DODAJE SIĘ PKT 6 I 7; PO § 5 DODAJE SIĘ § 5A; 5B, 5C. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 6 I 7. W § 8 UST 2 PKT 3 DOPISUJE SIĘ WYRAZY. W § 9 SKREŚLA SIĘ PKT 3,7,11 I 12. ZMIENIA SIĘ WYRAZ W § 9 PKT 16. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 10,11,12. SKREŚLA SIĘ § 13,14,14A, 15, I DZIAŁ III ORAZ § 17. ZMIENIA SIĘ § 19 UST.1. W § 19 DODAJE SIĘ UST. 1 A. W § 19 UST.3 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZ. W § 20 UST. 3 SKREŚLA SIĘ WYRAZY, W § 20 DODAJE SIĘ UST. 3A. W § 21 DODAJE SIĘ UST.1 A I UST. 7. W § 22 SKREŚLA SIĘ UST. 1 PKT 15. W § 23 W UST 7 SKREŚLA SIĘ DRUGIE ZDANIE. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 26 UST. 4. W § 26 DODAJE SIĘ UST. 5,6,7,8 I 9. W § 28 UST. 1 PKT 7 SKREŚLA SIĘ ZDANIE I OZNACZA JAKO PKT. 7A. ZMIENIA SIĘ W § 28 UST 1 PKT 9, UST. 1 PKT 12. W § 38 UST. 1 DOPISUJE SIĘ WYRAZY. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 38 UST. 3, DODAJE SIĘ UST. 1A W § 39. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 39 UST. 2 PKT 1 I UST 5 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 6. W § 40 UST. 3 PKT 1 DODAJE SIĘ WYRAZY. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 40 UST. 6 LIT. B. W § 41 UST. 1 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZY. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 41 UST. 2, § 42 , § 43 UST 1, § 44, § 44A, 44D UST 2. DODAJE SIĘ § 44E. W § 45 SKREŚLA SIĘ UST 1,2,3,I 4. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 45 UST. 5 I 6. W § 55 UST. 1 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZY. W § 56 UST 1 DODAJE SIĘ WYRAZY. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 56 UST. 2. SKREŚLA SIĘ W § 57 UST. 8. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 58 UST. 2 I § 59. SKREŚLA SIĘ § 62. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 63. W 64 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZ. W § § 66 I 67 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZY. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 79 UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 1A. SKREŚLA SIĘ W § 79 UST. 3. W § 79 UST. 4 I 5 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZY. W § 79 UST. 8 SKREŚLA SIĘ WYRAZY. W § 80 UST. 1 ORAZ 81 UST. 1,2 I 2A ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZY. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 81 UST. 3. SKREŚLA SIĘ W § 81 UST. 4. W § 85 UST.2 ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZ ORAZ SKREŚLA SIĘ UST. 3. SKREŚLA SIĘ W § 87 UST. 1. SKREŚLA SIĘ W § 93. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W § 94.2018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOBECKI2013-03-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIKOŁAJ2013-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-20 do dziś
21. NazwiskoWRÓBLEWSKA2004-07-09 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2004-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-07-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-09 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-20 do dziś
41. NazwiskoBAŁDYGA2005-09-23 do dziś
2. ImionaJÓZEF2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
51. NazwiskoGACZYŃSKI2010-01-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-07 do dziś
61. NazwiskoKLIM2011-09-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2011-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-09-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKOS2020-11-02 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLUSOWICZ2020-11-02 do dziś
2. ImionaARIEL PIOTR2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADEJ2020-11-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZYŃSKI2017-07-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄBLEWSKI2017-07-26 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2017-07-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WŁADYSŁAW2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZEWSKA2017-07-26 do dziś
2. ImionaEDYTA AGATA2017-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI. WYNAJMOWANIE LUB WYDZIERŻAWIANIE LOKALI LUB NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE SPÓŁDZIELNI. SPÓŁDZIELNIA MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ I OŚWIATOWO-KULTURALNĄ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA.2020-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
2data złożenia 06.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
4data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
8data złożenia 16.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
9data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-27 do dziś
18data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
1201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów