„FIRMA CORUNDUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-19 godz. 10:25:07
Numer KRS: 0000205609
Numer REGON: 932996506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/541057/23/555]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932996506 NIP 89925050542007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA CORUNDUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-04-29 do dziś
2. Adresulica ZACHODNIA nr domu 16 kod pocztowy 53-643 poczta WROCŁAW 2005-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.2004 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 2611/2004 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 1/3 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ BAŃKOSZ-RUŚKOWSKĄ2004-04-29 do dziś
217.04.2014 R. NOTARIUSZ PAWEŁ KUBAL, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŚW. ANTONIEGO 14/1 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1408/2014. ZMIANA: § 62014-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKI2004-04-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKA2004-04-29 do dziś
2. ImionaMARZENA BEATA2004-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPIŃSKA2023-03-10 do dziś
2. ImionaMAJA ALICJA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 (STO CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego140000,00 PLN2004-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport170000,00 PLN2004-04-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPIŃSKA2023-03-10 do dziś
2. ImionaMAJA ALICJA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKA2004-04-29 do dziś
2. ImionaMARZENA BEATA2004-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKI2004-04-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKORPALSKA2014-05-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA IWONA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2010-06-30 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-06-30 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-05-30 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-05-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-05-30 do dziś
632 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2020-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 12 Z PRODUKCJA AKTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2020-01-20 do dziś
232 13 Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERII2020-01-20 do dziś
346 48 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2020-01-20 do dziś
447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW ORAZ BIŻUTERII2020-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres ROK 20052006-06-30 do dziś
3data złożenia 03.07.2007 okres ROK 20062007-07-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 2007 R.2008-07-11 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres ROK 20082009-08-05 do dziś
6data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
8data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-17 do dziś
9data złożenia 31.01.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-04 do dziś
10data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
19data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-06-30 do dziś
2ROK 20062007-07-12 do dziś
32007 R.2008-07-11 do dziś
4ROK 20082009-08-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-17 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-10 do dziś
2ROK 20052006-06-30 do dziś
3ROK 20062007-07-12 do dziś
42007 R.2008-07-11 do dziś
5ROK 20082009-08-05 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-17 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów