FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ABAC-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 05:42:16
Numer KRS: 0000205180
Numer REGON: 272364139
Numer NIP: 6391002755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538708/23/50]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2723641392004-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ABAC-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 115842004-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2004-04-27 do dziś
2. Adresulica GODULI nr domu 13 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ 2004-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.1994 R., NOTARIUSZ ROMAN WIELECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REP A NR 3089/94 30.12.2003 R., NOTARIUSZ ZENON CHUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISLAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 8699/2003 ZMIENIONO: PAR. 1; PAR. 8; PAR. 9; PAR. 10; PAR. 11; PAR. 12; PAR. 14; PAR. 15; PAR. 16; PAR. 17; PAR. 18; PAR. 19; PAR. 20; PAR. 21; PAR. 22 DODANO: PAR. 12A2004-04-27 do dziś
223.02.2010 R. -REP. A NR 426/2010, NOTARIUSZ DAWID PUKOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RYDUŁTOWACH ZMIENIONO: § 8; § 14 UST. 2; § 18 UST. 12010-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERZ2004-04-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ROMANA2004-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00; -ZŁ ORAZ 1/3 CZĘŚCI Z 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00; -ZŁ2012-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERZ2010-05-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PATRYK2010-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1/3 CZĘŚCI Z 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500, 00; -ZŁ2010-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERZ2010-05-10 do dziś
2. ImionaANETA ELŻBIETA2010-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1/3 CZĘŚCI Z 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500, 00; -ZŁ2010-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERZ2010-05-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ROMANA2010-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-05-10 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-10 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-05-10 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-05-10 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-10 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-10 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-05-10 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-10 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 17.07.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
5data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-13 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
7data złożenia 16.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
11data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
13data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
20data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-11-13 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-13 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów