„ARTEM” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000204990
Numer REGON: 891530334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-10-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15719/13/9]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEM” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2004-04-27 do dziś
2. Adresulica KOPERNIKA nr domu 34 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA 2004-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2004 R. -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WIOLETTĘ GAJEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. KLASZTORNEJ 2 A, REP. A NR 3494/20042004-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJ2004-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2004-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM I WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWAJ CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-04-27 do dziś
251 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-04-27 do dziś
351 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-04-27 do dziś
451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-04-27 do dziś
551 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-04-27 do dziś
651 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-04-27 do dziś
751 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-04-27 do dziś
851 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-04-27 do dziś
951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-04-27 do dziś
1051 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-04-27 do dziś
1151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-04-27 do dziś
1251 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-04-27 do dziś
1351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-04-27 do dziś
1451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-04-27 do dziś
1551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-04-27 do dziś
1651 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-04-27 do dziś
1751 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-04-27 do dziś
1851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-04-27 do dziś
1951 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-04-27 do dziś
2051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-04-27 do dziś
2151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-04-27 do dziś
2251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-04-27 do dziś
2351 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2004-04-27 do dziś
2451 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-04-27 do dziś
2551 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2004-04-27 do dziś
2660 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-04-27 do dziś
2760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-04-27 do dziś
2860 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-04-27 do dziś
2963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2004-04-27 do dziś
3063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-04-27 do dziś
3163 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2004-04-27 do dziś
3263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-04-27 do dziś
3371 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-04-27 do dziś
3451 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2004-04-27 do dziś
3571 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-04-27 do dziś
3645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-04-27 do dziś
3745 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2004-04-27 do dziś
3845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-04-27 do dziś
3945 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-04-27 do dziś
4045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-04-27 do dziś
4145 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-04-27 do dziś
4245 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-04-27 do dziś
4345 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-04-27 do dziś
4445 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-04-27 do dziś
4551 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2004-04-27 do dziś
4645 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-04-27 do dziś
4745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-04-27 do dziś
4845 41 Z TYNKOWANIE2004-04-27 do dziś
4945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-04-27 do dziś
5045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-04-27 do dziś
5145 43 B SZTUKATORSTWO2004-04-27 do dziś
5245 44 A MALOWANIE2004-04-27 do dziś
5345 44 B SZKLENIE2004-04-27 do dziś
5445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-04-27 do dziś
5545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-04-27 do dziś
5651 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-04-27 do dziś
5725 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2004-04-27 do dziś
5826 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2004-04-27 do dziś
5926 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2004-04-27 do dziś
6026 52 Z PRODUKCJA WAPNA2004-04-27 do dziś
6126 53 Z PRODUKCJA GIPSU2004-04-27 do dziś
6226 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2004-04-27 do dziś
6326 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2004-04-27 do dziś
6426 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2004-04-27 do dziś
6526 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2004-04-27 do dziś
6626 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2004-04-27 do dziś
6751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-27 do dziś
6826 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2004-04-27 do dziś
6926 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-27 do dziś
7029 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2004-04-27 do dziś
7137 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2004-04-27 do dziś
7237 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-04-27 do dziś
7374 40 Z REKLAMA2004-04-27 do dziś
7470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-27 do dziś
7574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-04-27 do dziś
7674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-04-27 do dziś
7774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-27 do dziś
7851 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-04-27 do dziś
7951 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów