SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W GOSTYNIU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000204946
Numer REGON: 001073610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-31
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/21103/22/397]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010736102004-04-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W GOSTYNIU2004-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 1862004-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość GOSTYŃ2004-04-29 do dziś
2. Adresulica TACZAKA nr domu 2 kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ 2004-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.02.1983 R., 21.12.2002 R. -UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-04-29 do dziś
203.12.2009 R. -ZMIENIONO § 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2010-01-07 do dziś
323.10.2015R. - ZMIENIONO STATUT, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2016-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTKOWIAK2016-07-11 do dziś
2. ImionaEWA2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
21. NazwiskoNITKA2016-07-11 do dziś
2. ImionaJERZY2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
31. NazwiskoCHWASTYNIAK2016-07-11 do dziś
2. ImionaZOFIA2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
41. NazwiskoWOJTASZYK2004-04-29 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2004-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-29 do dziś
51. NazwiskoOLSZEWSKA2004-04-29 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-01-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICE PREZES ZARZĄDU2004-04-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-29 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYZUJAK2022-10-31 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMPASZAK2022-10-31 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADER2022-10-31 do dziś
2. ImionaMARIA2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-01-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-07 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-07 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-07 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-01-07 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-01-07 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-07 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-07 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2006 okres 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-09-29 do dziś
2data złożenia 31.08.2006 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-09-29 do dziś
3data złożenia 31.08.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-09-29 do dziś
4data złożenia 31.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
5data złożenia 21.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-26 do dziś
6data złożenia 17.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-29 do dziś
7data złożenia 18.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-15 do dziś
8data złożenia 01.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-06 do dziś
9data złożenia 22.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
10data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-05 do dziś
11data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-05 do dziś
12data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-05 do dziś
13data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-11 do dziś
14data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
15data złożenia 03.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
16data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
19data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
20data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-09-29 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-09-29 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-09-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-29 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-15 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-06 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-05 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 R. -31.12.2002 R.2006-09-29 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-09-29 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-09-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-29 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-15 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-06 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-05 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-03-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów