„BUDMARK 1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000204820
Numer REGON: 130959213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-07-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/19104/21/356]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130959213 NIP 56618657682007-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMARK 1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2004-04-26 do dziś
2. Adresulica TOWAROWA nr domu 7A kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW 2004-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA W CIECHANOWIE NOTARIUSZ BARBARA BARWIŃSKA, REP. A NR 2324/20042004-04-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. REP. A NR 12652/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY BARBARY BARWIŃSKIEJ I ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO PROWADZĄCYCH WSPÓLNIE KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ W CIECHANOWIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 57 -ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2004-04-26 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2004-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.850 /JEDEN TYSIĄC OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000 ZŁOTYCH /DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2007-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2004-04-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2004-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.850 /JEDEN TYSIĄC OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000 ZŁOTYCH /DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2007-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1850000,00 ZŁ2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11800000,00 ZŁ2007-03-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2004-04-26 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2004-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU-PREZES ZARZĄDU2004-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLIŃSKI2004-04-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2004-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU-VICE PREZES ZARZĄDU2004-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-04-26 do dziś
251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-04-26 do dziś
374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-04-26 do dziś
470 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-26 do dziś
574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-04-26 do dziś
674 40 Z REKLAMA2004-04-26 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-26 do dziś
890 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2004-04-26 do dziś
993 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-26 do dziś
1045 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2004-04-26 do dziś
1145 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-04-26 do dziś
1245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-04-26 do dziś
1360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2004-04-26 do dziś
1451 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-04-26 do dziś
1551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-04-26 do dziś
1660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-04-26 do dziś
1774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-09 do dziś
2data złożenia 01.09.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
3data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
4data złożenia 03.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
5data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-29 do dziś
6data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
8data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
9data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
10data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-09-09 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-09-09 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-29 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-012021-07-29 do dziś