„PRO MOBILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000204693
Numer REGON: 150506967
Numer NIP: 9492103637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-08-02
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5187/21/836]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PRO MOBILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze 1242004-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2020-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. POŁANIECKA nr domu 22 A kod pocztowy 42-209 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2020-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.05.1988 R., NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 4141/88 22.12.2003 R.-ZMIANA: NADANIE UMOWIE SPÓŁKI W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA-NOTARIUSZ IWONA MARIA BEZA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W KŁOBUCKU, REP. A NR 8350/2003 07.04.2004 R.-AKT NOTARIALNY REP. A NR 2387/2004, NOT. IWONA MARIA BEZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁOBUCKU RYNEK IM.JANA PAWŁA II 17 ZMIENIONO PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI2004-04-28 do dziś
207.04.2009 R. REP. A NR 1874/2009, NOTARIUSZ IWONA MARIA BEZA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W KŁOBUCKU, RYNEK IM. JANA PAWŁA II 17 ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 11 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 16 UST. 2, PAR. 22, PAR. 24, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 31, SKREŚLONO PAR. 32, PAR. 33, ZMIANA NUMERACJI JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH Z PAR. 34 NA PAR. 32, 35 NA 33 I 36 NA 34.2009-06-15 do dziś
311.01.2010 R. -REP. A 32/2010, NOTARIUSZ MGR IWONA MARIA BEZA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZE MGR GRAŻYNA MILAND MGR IWONA BEZA, RYNEK IM. JANA PAWŁA II 17 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 17.2010-02-10 do dziś
402.08.2012 R., REP. A 907/2012, NOTARIUSZ ANNA KALUS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 30 LOK. 4 - ZMIENIONO: § 3, § 5.2012-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUFLEWSKI2009-01-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ BARTŁOMIEJ2009-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2009-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUFLEWSKA2009-06-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2009-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2009-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -JEŚLI ZOSTAŁ POWOŁANY.2009-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUFLEWSKI2009-01-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ BARTŁOMIEJ2009-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUFLEWSKA2004-04-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2004-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2009-06-15 do dziś
229 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2009-06-15 do dziś
329 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-15 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-15 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-06-15 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-08-28 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-28 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-28 do dziś
945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-21 do dziś
2data złożenia 08.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
8data złożenia 26.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
13data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-03-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-03-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów