DOCUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000204275
Numer REGON: 072291323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-02-14
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/1314/20/301]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072291323 NIP 54718806932007-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 35562004-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 220 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.1999, MAŁGORZATA RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ALEJA WIELKOPOLSKA 28, REPERTORIUM A 9904/99 06.02.2004, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. POZNAŃSKA 23 REPERTORIUM A 806/2004, ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 3 PKT 1, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.ZMIANA PAR. 1 I 2 ORAZ OD 4 DO 22.2004-04-21 do dziś
206.02.2004 R., REPERTORIUM A NR 806/2004, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, UL. POZNAŃSKA 23, WARSZAWA -ZMIANA -§ 3 PKT 12004-08-06 do dziś
325.02.2005 R., REPERTORIUM A NUMER 7345/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSU-BIAŁEJ UL. CECHOWA 5/1, NOTARIUSZ WIESŁAW KŁAPUT -ZMIENIONO PAR. 3 UST. 12005-03-24 do dziś
424.09.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 11016/2009, NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL I TOMASZ JANIK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. CIESZYŃSKA 8 -ZMIENIONO § 5 ORAZ § 7.2 UMOWY SPÓŁKI2009-10-21 do dziś
523.05.2011 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 4314/2011, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA ŁUKASZEWICZ NOTARIUSZ, MICHAŁ ŁUKASZEWICZ NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-515 WARSZAWA, UL. ŻURAWIA 24/1 ZMIENIONY: § 7, § 8, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 21 UMOWY SPÓŁKI; DODANE: § 8A, § 8B, UMOWY SPÓŁKI; USUNIĘTY: § 12 UMOWY SPÓŁKI.2011-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEREDYS2004-04-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2004-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000,00 ZŁ2009-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCUS SPÓŁKA AKCYJNA2011-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0013459882011-07-22 do dziś
4. Numer KRS0000271167 2011-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ2011-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2300000,00 ZŁ2011-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-04-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JAN2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEREDYS2015-10-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2015-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYCZ2004-04-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-21 do dziś
PREZES ZARZĄDU2005-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMAMICA2010-05-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2010-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2010-05-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-21 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-10-21 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-10-21 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-10-21 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-10-21 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-21 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-21 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-10-21 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-21 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12. 2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12. 20032004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-06 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2007-08-30 do dziś
5data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
8data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
13data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 06.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006 R -31.12.2006 R2007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-16 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów