SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZIELONY ZAKĄTEK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000204250
Numer REGON: 001081390
Numer NIP: 6310102933
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/14820/22/749]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010813902004-04-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZIELONY ZAKĄTEK”2018-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 9402004-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2004-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica ZYGMUNTOWSKA nr domu 36B kod pocztowy 44-113 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2009-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.05.1983 R.2004-04-19 do dziś
216.06.2004 R. ZMIENIONO: OD PAR. 1 DO PAR. 82 DODANO: PAR. 83 DO PAR. 952004-09-20 do dziś
330.11.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2008-12-01 do dziś
428.06.2011 R. UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2011-09-06 do dziś
508.02.2016 R. ZMIENIONO: § 87 UST. 22016-03-31 do dziś
624.09.2016 R. ZMIENIONO: § 9 UST. 1 PKT 11 LIT A; § 13 UST. 2 PKT 6; § 90 UST. 42017-03-16 do dziś
708.06.2018 R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2018-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJABŁOŃSKA2020-08-20 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-20 do dziś
21. NazwiskoKOBIŃSKI2004-04-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD HENRYK2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
31. NazwiskoCIEŚLA2004-04-19 do dziś
2. ImionaZUZANNA2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZOGAŁA2017-12-19 do dziś
2. ImionaDONATA GRAŻYNA2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKA2017-12-19 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREWNIOK2017-12-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-12-19 do dziś
2. ImionaTERESA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoPOTĘGA2018-12-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2018-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZIELONY ZAKĄTEK” W GLIWICACH. REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM.2018-12-18 do dziś
21. NazwiskoNOWICKA2020-09-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZIELONY ZAKĄTEK” W GLIWICACH. REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM.2020-09-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2011-09-06 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2011-09-06 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-09-06 do dziś
468 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2011-09-06 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2011-09-06 do dziś
668 10 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, A TAKŻE WYDZIERŻAWIANIE TERENÓW2011-09-06 do dziś
768 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I O INNYM PRZEZNACZENIU OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM NIE BĘDĄCYMI CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI2011-09-06 do dziś
885 52 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH RODZIN2011-09-06 do dziś
990 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH RODZIN2011-09-06 do dziś
1068 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument —- data złożenia 28.01.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-04-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.12.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.09.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.12.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.12.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.12.2004 -31.12.20042005-10-26 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 12.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-09 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -12.08.20082009-10-09 do dziś
8data złożenia 10.07.2009 okres 13.08.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
10data złożenia 26.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
12data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
14data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-26 do dziś
20data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-04-09 do dziś
301.01.2008 -12.08.20082009-10-09 do dziś
413.08.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-04-09 do dziś
401.01.2008 -12.08.20082009-10-09 do dziś
513.08.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-04-09 do dziś
401.01.2008 -12.08.20082009-10-09 do dziś
513.08.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2009-04-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „G-JL” W GLIWICACH POPRZEZ WYDZIELENIE Z ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „G-JL” BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OŚ. JASNA-GWARKÓW W GLIWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, SIECIAMI ORAZ GRUNTAMI JAKIE ZAJMUJĄ, W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA SPÓŁDZIELNIA. UCHWAŁA ZPCZ NR 12/ZPCZ/2008 Z 22 KWIETNIA 2008 R.2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów