DODONI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000204054
Numer REGON: 292865587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-03-09
Sygnatura akt[RDF/279487/21/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODONI SPÓŁKA AKCYJNA2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2004-04-16 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 152A kod pocztowy 25-414 poczta KIELCE 2004-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.02.2004 ROK, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA NR 29, REPERTORIUM A NR 464/2004; 29.03.2004 ROK, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA NR 29, REPERTORIUM A NR 2440/2004 -W § 8 DODANO UST. 4.2004-04-16 do dziś
207.04.2006 R., REP. A 2449/2006 -NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29: ZMIENIONO § 7;2006-08-28 do dziś
329.12.2006 R. -NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29, REP A NR 9569/2006 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 20, § 24, § 28;2007-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-04-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2005-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5589000,00 ZŁ2006-08-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji55890002006-08-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 PLN2004-04-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego5589000,00 ZŁ2006-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2004-04-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002004-04-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH: CO DO GŁOSU, -CO DO DYWIDENDY, -CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO.2004-04-16 do dziś
21. Nazwa serii akcji„B”2006-08-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50890002006-08-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-08-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI2012-02-23 do dziś
2. ImionaMAREK DOMINIK2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGÓRZYŃSKA2010-08-05 do dziś
2. ImionaEWELINA2010-08-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-05 do dziś
21. NazwiskoGÓRZYŃSKA2010-08-05 do dziś
2. ImionaANNA2010-08-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-05 do dziś
31. NazwiskoGÓRZYŃSKA2010-08-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-08-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2004-04-16 do dziś
251 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-04-16 do dziś
351 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-04-16 do dziś
452 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-04-16 do dziś
552 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-04-16 do dziś
652 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-04-16 do dziś
752 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-04-16 do dziś
855 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2004-04-16 do dziś
960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-04-16 do dziś
1063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-04-16 do dziś
1163 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2004-04-16 do dziś
1215 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2004-04-16 do dziś
1363 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-04-16 do dziś
1465 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2004-04-16 do dziś
1565 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2004-04-16 do dziś
1667 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2004-04-16 do dziś
1767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-16 do dziś
1870 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-16 do dziś
1970 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-04-16 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-16 do dziś
2170 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2004-04-16 do dziś
2271 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2004-04-16 do dziś
2322 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-04-16 do dziś
2471 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-04-16 do dziś
2572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-04-16 do dziś
2672 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-04-16 do dziś
2774 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI2004-04-16 do dziś
2874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-04-16 do dziś
2974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-04-16 do dziś
3074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-04-16 do dziś
3174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-04-16 do dziś
3274 40 Z REKLAMA2004-04-16 do dziś
3374 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU2004-04-16 do dziś
3450 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2004-04-16 do dziś
3574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-04-16 do dziś
3674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-16 do dziś
3790 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-04-16 do dziś
3893 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-16 do dziś
3950 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-04-16 do dziś
4051 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-04-16 do dziś
4151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-04-16 do dziś
4251 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-04-16 do dziś
4351 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 30.12.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-01-04 do dziś
2data złożenia 14.08.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-10-25 do dziś
3data złożenia 14.08.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
4data złożenia 25.03.2009 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-10-05 do dziś
5data złożenia 02.11.2010 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-16 do dziś
6data złożenia 02.11.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-16 do dziś
7data złożenia 03.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
8data złożenia 03.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-04 do dziś
9data złożenia 03.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-04 do dziś
10data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-10 do dziś
11data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-10-25 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-10-05 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-16 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-16 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-01-04 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-10-25 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-10-05 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-16 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-01-04 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2007-10-25 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-25 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-10-05 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-16 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Tbd2021-01-012021-01-05 do dziś