SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „SUDETY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000204018
Numer REGON: 000492925
Numer NIP: 6111100699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/18358/22/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492925 NIP 61111006992008-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SUDETY”2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 712004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2004-04-16 do dziś
2. Adresulica PRZESKOK nr domu 1 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA 2004-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.11.1958 R. -DATA UCHWALENIA PIERWOTNEGO BRZMIENIA STATUTU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ DOKONANIA WPISU DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI 12.08.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2004-04-16 do dziś
205.12.2007 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI2008-02-20 do dziś
328.06.2018 - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2019-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAĆKÓW2022-11-28 do dziś
2. ImionaSYLWIA2022-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-28 do dziś
21. NazwiskoKWIATKOWSKI2021-03-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-10 do dziś
31. NazwiskoGRONDECKA2017-11-27 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2017-11-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-27 do dziś
41. NazwiskoPIOTROWSKI2004-04-16 do dziś
2. ImionaSTEFAN JAN2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
51. NazwiskoSZUBIŃSKA2004-04-16 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
61. NazwiskoNOWAK2004-04-16 do dziś
2. ImionaZENONA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZAK2022-06-22 do dziś
2. ImionaKINGA2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2007-12-21 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2007-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2022-06-22 do dziś
2. ImionaSTEFAN2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANAŚ TRELA2019-03-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2019-03-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADYSZ2019-03-11 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2006 okres ROK 20032006-06-30 do dziś
2data złożenia 28.03.2006 okres ROK 20042006-06-30 do dziś
3data złożenia 31.12.2007 okres 2006 R.2008-02-20 do dziś
4data złożenia 16.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
5data złożenia 27.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-16 do dziś
6data złożenia 27.02.2010 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-03-16 do dziś
7data złożenia 13.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
8data złożenia 08.11.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-25 do dziś
9data złożenia 18.12.2012 okres 2011 ROK2012-12-27 do dziś
10data złożenia 15.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
11data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-03 do dziś
12data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
13data złożenia 15.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
14data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
15data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
16data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
17data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
18data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
19data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20032006-06-30 do dziś
2ROK 20042006-06-30 do dziś
32006 R.2008-02-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-03-16 do dziś
601.01.2005 -31.12.20052010-03-16 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-11-25 do dziś
92011 ROK2012-12-27 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20032006-06-30 do dziś
2ROK 20042006-06-30 do dziś
32006 R.2008-02-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-24 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-03-16 do dziś
601.01.2005 -31.12.20052010-03-16 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-11-25 do dziś
92011 ROK2012-12-27 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów