SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRONOWO II”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000203681
Numer REGON: 410031115
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398269/22/35]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP4100311152004-04-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRONOWO II”2004-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 3972004-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2004-04-15 do dziś
2. Adresulica ŁOWIECKA nr domu 19 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2004-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 12.10.1992 R. STATUT Z DNIA 26.06.2003 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 25.03.2004 R.; -ZMIENIONO: §10 UST. 1, §57 UST. 2, §60 UST. 2, §61, §113 STATUTU Z DNIA 26.06.2003 R.2004-04-15 do dziś
229.06.2006 R., UCHWAŁĄ NR 37/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI; ZMIENIONO: § 9 UST. 1, § 13 UST. 1 PKT 11, 12, 13, § 17 UST. 1, § 18, § 20 UST. 1, § 21, § 22, § 28 UST. 1, 3, § 35, § 55 UST. 5, § 59, § 82, § 84, § 87 UST. 2, § 89, § 101, § 104 UST. 2 I 3 -DODANO: W § 13 UST. 4, 5, 6, W § 17 UST. 1A, W § 20 UST. 1A, § 25A, § 28 UST. 4, W § 39 UST. 1 PKT 19, -SKREŚLONO: W § 55 UST. 2, § 57, W § 66 UST. 2.2006-09-22 do dziś
326.06.2018R.- §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §§ 17-21 - SKREŚLONE, §22 (DAWN. §28), §24, §25, §26, §28, §48 - SKREŚLONY, §49, §58 OTRZYMUJE NR 51, §53, §58, §62, §73, §104 I §105 - SKREŚLONY.2018-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŚMIDER2004-04-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW IRENEUSZ2004-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2019-09-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYRWICH2016-11-07 do dziś
2. ImionaADAM JAN2016-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTA2016-11-07 do dziś
2. ImionaMAREK2016-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-15 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-15 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-04-15 do dziś
470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-04-15 do dziś
592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
4data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
11data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
15data złożenia 01.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
18data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
19data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-22 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-19 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów