SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BRATEK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000203551
Numer REGON: 330024309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[RDF/369975/22/745]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP3300243092004-04-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BRATEK”2004-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 1482004-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BĘDZINO miejscowość DOBRZYCA2004-04-13 do dziś
2. Adresnr domu 84 nr lokalu 19 kod pocztowy 76-038 poczta DOBRZYCA 2004-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.04.1991 R. 25.09.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2004-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAUGUSTYNIAK2019-03-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-25 do dziś
21. NazwiskoSZTULC2009-08-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-08-27 do dziś
31. NazwiskoGAJDA2009-08-27 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-27 do dziś
41. NazwiskoPSZONKA2004-04-13 do dziś
2. ImionaROMAN EUGENIUSZ2004-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-13 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-13 do dziś
61. NazwiskoPRASKI2004-04-13 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2004-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2004-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2009-08-27 do dziś
2. ImionaMARIAN2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2009-08-27 do dziś
2. ImionaROBERT2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUP2009-08-27 do dziś
2. ImionaDAMIAN DANIEL2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
5data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
6data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
7data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
8data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
9data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
10data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
11data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-13 do dziś
12data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
13data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
17data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
18data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
19data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-02 do dziś
801.01.2010-31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów