WESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000203451
Numer REGON: 356794197
Numer NIP: 6772223051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2023-10-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/34213/23/42]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BISKUPIŃSKA nr domu 14 kod pocztowy 30-732 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuWESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU2009-12-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-08-10 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica JASIELSKA nr domu 7A kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-08-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.2004 R. NOTARIUSZ JOANNA BROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM NR 683/20042004-04-21 do dziś
228.01.2009 R., NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL -KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. REPERTORIUM A NR 1105/2009. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -NOWE BRZMIENIE § 6 UST. 22009-03-03 do dziś
320.03.2009 R., ASESOR NOTARIALNY ANNA OBLER-FORTUNA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARII KWIECIŃSKIEJ-STYBEL -KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -NOWE BRZMIENIE § 11 UST. 12009-03-31 do dziś
419.10.2009 R., REP. A RN 4211/2009 NOTARIUSZ ANNA OBLER-FORTUNA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 22009-12-09 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2010 R., REP. A NR: 7572/2010, NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL, Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL. KRÓLEWSKA 7, 30-040 KRAKÓW, ZMIANA § 7 UST. 1 I § 8 UST. 12010-07-29 do dziś
611.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 5652/2012, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4. - ZMIANA § 6 UST. 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1 ORAZ DODANIE W § 8 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-01 do dziś
7ZMIANA §6 UST. 2, 09.07.2019, REP A NR 15781/2019, NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN - KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2019-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESSLING GMBH2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.305.000,00 ZŁ2012-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2350000,00 ZŁ2012-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2004-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2020-05-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEßLING2020-02-06 do dziś
2. ImionaANNA ELISA2020-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-03 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-10-01 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-10-01 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-10-01 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-10-01 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-10-01 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-10-01 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-10-01 do dziś
971 20 A BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
2data złożenia 06.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-17 do dziś
3data złożenia 03.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-22 do dziś
4data złożenia 11.03.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-04-06 do dziś
5data złożenia 11.03.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-04-06 do dziś
6data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
7data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
8data złożenia 17.07.2013 okres 20122013-09-09 do dziś
9data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
13data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
14data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
18data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-12-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092011-04-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082011-04-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
820122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-09-22 do dziś
301.01.2009-31.12.20092011-04-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082011-04-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
720122013-09-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-10-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE) , TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU WESSLING CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA WESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) . UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE W DNIU 11.09.2012 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AKT NOTARIALNY O NR REP. A 5652/2012) ORAZ W DNIU 11.09.2012 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WESSLING CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AKT NOTARIALNY O NR REP. A 5645/2012) .2012-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów