HERR-HOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000203383
Numer REGON: 270722600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/343973/21/517]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP2707226002004-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERR-HOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 87782004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina GIERAŁTOWICE miejscowość CHUDÓW2007-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość CHUDÓW ulica JESIONOWA nr domu 22 kod pocztowy 44-177 poczta PANIÓWKI kraj POLSKA 2007-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.1992 R. NOTARIUSZ HUBERT MARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 1627/92 11.12.2003 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 17096/2003 -ZMIENIONO PAR. 7; PAR. 8 I PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI2004-04-16 do dziś
204.06.2007 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 6322/2007 ZMIANA: PAR. 32007-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2004-04-16 do dziś
2. ImionaSYLWIA WERONIKA2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00; -ZŁ2004-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2004-04-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00; -ZŁ2004-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego56500,00 PLN2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16300,00 PLN2004-04-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHN2004-04-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPRZYBYŁ2004-04-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2004-04-16 do dziś
229 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-04-16 do dziś
329 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2004-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-05-11 do dziś
3data złożenia 06.04.2006 okres ROK 20052006-05-04 do dziś
4data złożenia 03.04.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-05-15 do dziś
5data złożenia 01.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
6data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
7data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
9data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
12data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
14data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
15data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
16data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
17data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-05-04 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-05-04 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów